Gå til hovedindhold
billede af nyt skovområde med æblegren i forgrunden og sø i baggrunden

Klørupskov ved Randers

Ny skov i Randers Kommune, der består af egeskov blandet med nåletræer samt en sø, der skal skabe nye levesteder for den truede løgfrø, der lever i området.

Biodiversitet
skovkort over klørupskov

Projekt id: 2022-7 

Areal: 7,5 hektar 

Samarbejdspartner: Randers Kommune 

Projekttilsagn: April 2022

Projektindhold: Egeskov med områder af hurtigtvoksende nåletræer. Der er anlagt en sø på ca. 1000 m2, som blandt andet vil forbedre levevilkårene for den sjældne løgfrø, der lever i området. Dermed bidrager skovrejsningsprojektet også til at forbedre biodiversiteten lokalt.

Forventet CO2-reduktion: 1672 tons CO2 over 95 år

Finansiering: Skoven er finansieret af bidrag til den danske klimaindsats fra DSB

Se projektet i klimaregistret

Projektets forløb

Tilsagn til projekt

Projektet er realiseret

Projektet er godkendt