Gå til hovedindhold
luftfoto af landskab

Klimaskov ved Dianalund

Ny skov med en stor andel af egetræer, der er plantet på tidligere landbrugsjord.

kort over hvilke træer der plantes

Projekt nummer: 2022-141

Areal: 12,5 ha

Samarbejdspartner: privat lodsejer

Projektstart: Marts 2023

Mål: CO2-binding. 

Projektindhold: Med etablering af skoven udlægger ejer hele ejendommen til natur. Ejendommen ligger i et samspil med §3 sø, vandløb, naboskove mv. og det åbne område bliver lysåben eng. 

Forventet CO2-reduktion: 4356 tons CO2 over 60-70 år. 

Projektbeskrivelse
Se projektet i klimaregistret

Projektfase

Tilsagn til projekt

Projektet er realiseret

Projektet er godkendt

CO2-enheder udsolgt