Gå til hovedindhold
luftfoto af landskab med ny skov

Skoven ved Løvet Møllevej

Ny skov der plantes for at opnå en klimagevinst og udvide en eksisterende skov. Den nye skov ligger i Horsens Kommune.

Drikkevandsbeskyttelse
Skovkort med angivelse af forskellige typer beplantning.

Projekt nummer: 2022-186

Areal: 7,3 

Samarbejdspartner: privat lodsejer 

Projektstart: Marts 2023

Projektindhold: Skoven kommer til at udvide en eksisterende skov og ligge i tilknytning til beskyttet natur. Der er særlige drikkevandsinteresser på arealet og dermed er skoven med til at beskytte drikkevandet, da der ikke sprøjtes og gødskes, når der er plantet skov. 

Forventet CO2-reduktion: 2280 tons CO2 over 61-65 år.
 

Se projektet i klimaregistret

Projektfase

Tilsagn til projekt

Projektet er realiseret

Projektet er godkendt