Gå til hovedindhold
forårsgrøn skov

Svanemosen Nyskov

Skovrejsningsprojekt ved Hjarup i Kolding Kommune.

Drikkevandsbeskyttelse

Foto øverst er modelfoto

Projektnummer: 2023-184

Areal: 8,8 hektar

Samarbejdspartner: Privat lodsejer

Tilsagn til projekt: September 2023

Projektindhold: Svanemosen Nyskov udvider det eksisterende naturområde og beskytter særlige drikkevandsinteresser. Skoven kommer til at blive en del af et større skovkompleks sydvest for Kolding. Her er stor variation i naturtyperne med den store Svanemose tæt på, hvilket gør området særligt spændende. Skoven vil også bidrage til renere drikkevand i området, da de er placeret på arealer udpeget til særlige drikkevandsinteresser og indvindingsopland.

Forventet CO2-reduktion: 2401 tons CO2 over 86-90 år
 

Projektbeskrivelse
Se projektet i klimaregistret
Skovkort med angivelse af forskellige typer beplantning.

Projektfase

Tilsagn til projekt

Projektet er realiseret

Projektet er godkendt