Gå til hovedindhold
foto af landskab

Hastendal Nyskov

Ny skov i Hedensted Kommune. Mere information om projektet kommer.

Drikkevandsbeskyttelse
skovkort hastendal

Foto øverst er modelfoto

Projektnummer: 2023-298

Samarbejdspartner: Privat lodsejer

Areal: 8,8 hektar

Tilsagn til projekt: Februar 2024

Projektindhold: Skov med CO2-binding og naturindhold på område med drikkevandsinteresser.  Skoven er placeret i et bakket landskab morænelandskab skabt af istiden. Skoven er opdelt i to afdelinger, så der opstår en flot udsigtskile mellem skovstykkerne. Biodiversitet – der er mindre overlap med/i tilknytning til beskyttet natur og beskytter samtidig vandmiljø – da projektet er beliggende på et indsatsområde mod kvælstof i vandområdeplaner. Desuden er der kulturarv på arealet. 

Forventet CO2-reduktion: 2073 tons CO2 over 91-95 år
 

Projektbeskrivelse
Se projektet i klimaregistret

Hvor langt er projektet?

Tilsagn til projekt

Projektet er realiseret

Projektet er godkendt