Gå til hovedindhold
foto af landskab

Tågerup Klimaskov

Ny skov ved Sommersted i Haderslev Kommune på et område, hvor drikkevand skal beskyttes.

Drikkevandsbeskyttelse
kort over skoven

Foto øverst er modelfoto

Projektnummer: 2023-299

Areal: 6 hektar 

Tilsagn til projekt: Februar 2024

Projektindhold: Skov med CO2-binding og naturindhold på areal med særlige drikkevandsinteresser. Skoven er plantet på et areal, hvor der tidligere har været juletræsproduktion. Der plantes hovedsageligt egetræer, birk og sitkagran, men der er op til 20 forskellige træer i skoven og skovbrynet. Skoven kommer til at blive en del af et større kompleks af blandingsskov, som ejerne af Tågerup har etableret de seneste år. Her er stor variation i fokus og på og omkring ejendommen findes dejlige lysåbne naturarealer der gør ejendommen yderst spændende. Skoven vil også bidrage til renere drikkevand i området, da de er placeret på arealer udpeget til særlige drikkevandsinteresser.  

Forventet CO2-reduktion: 1598 tons CO2 over 86-90 år
 

Projektbeskrivelse
Se projektet i register

Hvor langt er projektet?

Tilsagn til projekt

Projektet er realiseret

Projektet er godkendt