Gå til hovedindhold
Luftfoto af området, hvor der er gravet en sø og nu skal plantes skov

Skoven ved Karsholte

Egeskov i Sorø Kommune på Vestsjælland. Skoven omfatter også en sø, der skal højne naturindholdet i området.

Kvælstofreduktion

Projekt nummer: 2022-172

Areal: 5 hektar 

Samarbejdspartner: privat lodsejer

Projektstart: Marts 2023

Projektindhold: Skoven består primært af egetræer, og der er tilknytning til eksisterende beskyttet natur. Der er gravet en sø på arealet, der skal understøtte naturindholdet i skoven. Projektet beskytter drikkevand og ligger desuden i et indsatsområde for kvælstof i vandområdeplaner.

Forventet CO2-reduktion: 1694 tons CO2 over 90 år

Projektbeskrivelse
Se projektet i klimaregistret
skovkort karsholte skov

Projektfase

Tilsagn til projekt

Projektet er realiseret

Projektet er godkendt

CO2-enheder udsolgt

Du kan bidrage til klimaprojekter

Alle Klimaskovfondens projekter finansieres gennem frivillige bidrag til klimaindsatsen. Du kan også bidrage og på den måde være med til at sikre, at vi kan plante ny skov i Danmark. Det er en konkret klimahandling, der optager CO2 mange år ud i fremtiden. For 25 kroner kan vi plante et træ for dig.

Vil din virksomhed være med i et klimaprojekt?

Din virksomhed kan være med i klimaindsatsen ved at bidrage til klimaprojekter i jeres nærområde. Alle vores projekter er valideret af tredjepart og baseret på en troværdig standard. I får opgørelse af CO2-effekt og reelle resultater til jeres ESG-rapport og er med til at skabe mere natur til glæde for klimaet og de kommende generationer.

bøgegren