Gå til hovedindhold
Luftfoto af området, hvor der er gravet en sø og nu skal plantes skov

Skoven ved Karsholte

Egeskov i Sorø Kommune på Vestsjælland. Skoven omfatter også en sø, der skal højne naturindholdet i området.

Kvælstofreduktion

Projekt nummer: 2022-172

Areal: 5 hektar 

Samarbejdspartner: privat lodsejer

Projektstart: Marts 2023

Projektindhold: Skoven består primært af egetræer, og der er tilknytning til eksisterende beskyttet natur. Der er gravet en sø på arealet, der skal understøtte naturindholdet i skoven. Projektet beskytter drikkevand og ligger desuden i et indsatsområde for kvælstof i vandområdeplaner.

Forventet CO2-reduktion: 1694 tons CO2 over 90 år

Projektbeskrivelse
Se projektet i klimaregistret
skovkort karsholte skov

Projektfase

Tilsagn til projekt

Projektet er realiseret

Projektet er godkendt

CO2-enheder udsolgt