Gå til hovedindhold
foto af træer plantet på række

Kokborg Nyskov

Bynær skov med spændende biodiversitetstiltag.

Biodiversitet

Projektnummer: 2022-170 

Areal: 7,6 ha

Samarbejdspartner: Privat lodsejer  

Projektstart: Marts 2023

Mål: CO2-binding og bynær skov. 

Projektindhold: Skoven ligger kun 400 meter fra landsbyen Thyregod. Derfor planlægger skovejerne at lave en sti rundt i yderkanten af skoven, så natur og dyreliv får ro, men naboerne i landsbyen også kan få glæde af skoven. Der bliver både lysåbent areal og spiselig skov med frugt og bær. Der plantes forskellige træer for at give en mere robust og spændende skov, der samtidig understøtter en mere mangfoldig natur. Projektet og skovkortene er udarbejdet af LiebhaverSkovfogeden. Læs mere om projektet

Forventet CO2-reduktion: 2224 tons CO2

Finansiering: Skoven er finansieret af bidrag til den danske klimaindsats fra DSB.

 

Projektbeskrivelse
Se projektet i klimaregistret
kort over skov