Gå til hovedindhold

Klimabevidste lodsejere planter ny skov

09.05.2023
Projekter
plantemaskine thyregod

I disse dage plantes Kokborg Nyskov nord for Thyregod, fordi ejerne har et stort ønske om at bidrage til klimaindsatsen. De har fået støtte fra Klimaskovfonden til at rejse ny skov, som både klimaet, naturen og borgerne i den nærliggende landsby kan få glæde af.

”Vi har længe ønsket at yde et privat bidrag til klima- og biodiversitetsindsatsen, men har i mange år boet i udlandet og ikke haft privat jord, vi kunne virkeliggøre dette på. Da vi kom tilbage til Danmark og overtog Kokborggård i 2020 var mulighederne for skovrejsning noget af det første, vi begyndte at kigge på”.

Sådan siger Karen Hoyer, der ejer gården sammen med sin mand Tim Christophersen. I marts fik de tilsagn fra Klimaskovfonden om støtte til at rejse skov på gårdens jorder, hvor der indtil nu har været majsmark. Og netop i disse dage plantes træerne i det, der bliver til Kokborg Nyskov.

Karen Hoyer og Tim Christophersen har begge arbejdet med naturbaserede løsninger på klimakrisen i international sammenhæng og ved, at skov er et godt virkemiddel med gode synergieffekter. Derfor glæder de sig over muligheden for at plante den nye skov, der bliver på størrelse med 10 fodboldbaner med plads til både lysåbent areal og en spiselig skov med frugt og bær.

Skoven ligger kun 400 meter fra landsbyen Thyregod. Derfor planlægger de nybagte skovejere at lave en sti rundt i yderkanten af skoven, så natur og dyreliv får ro, men naboerne i landsbyen også kan få glæde af skoven:  

”Vi håber med skoven at tilføje et positivt element til lokalområdet, som også kan gøre det mere attraktivt at bosætte sig i nabolaget. Vi forventer, at skoven som udgangspunkt vil blive brugt af lokalsamfundet til daglige gåture og for eksempel af Thyregod Skole til oplevelser af, hvad en skov kan byde på i form af biodiversitet og muligheder for høst af forskellige produkter udover træ” lyder det fra lodsejerne.

​​​​​​​Robust skov til fremtidens klima

Den ny skove ligger i et bakket morænelandskab og der plantes en god blanding af forskellige træer i skoven for at understøtte en mangfoldig natur og skabe en skov, der er robust i fremtidens klima. Karen Hoyer og Tim Christophersen er begge er uddannet indenfor skovbrug og for dem er det vigtigt, hvilken slags skov, der bliver plantet på deres areal.

”Klimaskovfonden rummer præcis dét, vi synes er relevant for skovrejsningsindsatsen. Som vi opfatter Fonden, sigtes der efter en kombination af klima, biodiversitet og skovdrift. Det er vores opfattelse, at Klimaskovfonden er fleksible og fremsynede i jeres tilgang til skovrejsning, og det synes vi er fantastisk. Vi håber, I som aktører kan være med til at skubbe positivt til ideerne om, hvad skov kan bidrage med, hvordan skovrejsning kan gennemføres og hvilke artssammensætninger, man kan og bør være åben for. Det kan for eksempel godt være, at klimaet ændrer sig så meget, at vores hjemmehørende arter får svært ved at nå at tilpasse sig. Så kan det være en fordel at medtage en vis procentdel af træarter fra andre klimazoner end det danske, og dermed potentielt gøre skoven mere modstandsdygtig overfor klimaforandringer,” siger Karen Hoyer.

Skoven vil over tid binde omkring 2000 tons CO2, hvilket svarer til det, 180 mennesker udleder på et år.

lodsejerne på marken
Kort over ny skovSkovplanen for området: Der plantes forskellige træer for at give en mere robust og spændende skov, der samtidig understøtter en mere mangfoldig natur. Projektet og skovkortene er udarbejdet af LiebhaverSkovfogeden.små træplanter på en mark

Der plantes forskellige træer i forskellige områder af skoven. Her er det nåletræer.