Gå til hovedindhold
foto af landskab

Haslund Klimaskov

6,3 hektar stor skov ved Hadsten i Randers Kommune.

Drikkevandsbeskyttelse

Foto øverst er modelfoto

Projektnummer: 2023-316

Areal: 6,3 hektar

Tilsagn til projekt: Februar 2024

Projektindhold: Skov med CO2-binding og udvide eksisterende naturområder i nærheden. Arealet er gennem en årrække drevet som landbrugsareal. Imod nord og vest er den fredede Haslund Skov, som ligeledes er udpeget til Natura2000 område 229. I østenden er §3 mose, sø og beskyttet vandløb. 

Forventet CO2-reduktion: 1890 tons CO2 over 66-70 år. 

 

 

Projektbeskrivelse
Se projektet i klimaregistret
Skovkort haslund

Hvor langt er projektet?

Tilsagn til projekt

Projektet er realiseret

Projektet er godkendt