Gå til hovedindhold

Flere hektar ny skov og lavbundsnatur på vej

15.12.2022
vinterskov

Klimaskovfonden har de seneste måneder haft åbent for ansøgninger om støtte til at rejse skov og udtage lavbundsjorder. Ved fristens udløb var der indsendt 33 ansøgninger på i alt 271 hektar, der nu potentielt kan blive til klimaprojekter, der binder CO2.

33 private og offentlige lodsejere har sendt Klimaskovfonden en ansøgning om støtte til at rejse ny natur på dansk jord. Fonden har haft fokus på fire spor for forskellige aktører og med forskellige støttemuligheder og der er kommet ansøgninger i alle spor og alle typer af klimaprojekter. Samlet set er der ansøgt om 16,7 millioner kroner til projekter i alle størrelser fra få hektar op til over 30 hektar.  

“Nu skal ansøgningerne behandles og vurderes men vi forventer at kunne tilsagn til flere hundrede hektar ny skov og udtagning af lavbundsjorder” siger Poul Erik Lauridsen, direktør i Klimaskovfonden.  

Stor interesse for at beskytte drikkevand med ny skov 

Klimaskovfonden har i samarbejde med DANVA og Danske Vandværker udviklet en model for projekter, og den viser sig at være attraktiv for lodsejere. En stor del af de ansøgte projekter har fokus på at rejse skov på arealer, hvor der er særlig interesse i at beskytte drikkevand, bl.a. i de såkaldte vandindvindingsoplande.  

“Vi er optaget af at Danmarks arealer kan bruges til flere formål, og det har vi blandt andet gjort ved modellen for støtte til skovrejsning på vandindvindingsområder. Med den kan vi både plante skov, der binder CO2 og beskytter drikkevandet, fordi der ikke må sprøjtes og gødskes” siger Poul Erik Lauridsen, direktør i Klimaskovfonden. 

Dougnut model over fordeling af antal ansøgninger

Fordeling af indkomne ansøgninger i de fire spor, tal angiver hektar

Lavbundsprojekter og kirkejorder kommer i spil i klimaindsatsen 

Et af sporene i ansøgningsrunden var målrettet skovrejsning på jorder ejet af kirker, da de er den tredjestørste jordbesidder i Danmark. I alt har fire kirker har søgt om støtte til at få rejst skov på deres områder, ligesom fire kommuner spredt over hele landet har ansøgt om støtte til skovrejsning eller lavbundsudtag.  

Et spor havde fokus på at private lodsejere, der har jorder med et højt kulstofindhold kunne søge støtte til at tage lavbundsjorder ud af landbrugsdrift efter en ny model for mindre jorder, som Klimaskovfonden ønsker at afprøve. Her er der kommet seks ansøgninger.  

“Klimaudfordringerne kræver, at vi tager alle værktøjer i brug og både reducerer CO2-udledningen på alle parametre og samtidig bruger naturens metoder til at mindske vores CO2-aftryk mest muligt. Derfor er vi glade og tilfredse med, at så mange private lodsejere og kirker allerede nu har taget en beslutning om at søge støtte til klimaprojekter. Det er første gang vi har åbnet mulighed for at de kan søge støtte” siger Poul Erik Lauridsen.   Klimaskovfonden går nu i gang med at behandle ansøgningerne og forventer at kunne give svar på dem i løbet af februar - marts 2023.  

foto af Landskab med skov og vådområde på langeland
Poul Erik Lauridsen portræt

Poul Erik Lauridsen

Direktør Klimaskovfonden

“Klimaudfordringerne kræver, at vi tager alle værktøjer i brug og både reducerer CO2-udledningen på alle parametre og samtidig bruger naturens metoder til at mindske vores CO2-aftryk mest muligt. Derfor er vi glade og tilfredse med, at så mange lodsejere allerede har kunne tage beslutning om at søge støtte til klimaprojekter”