Gå til hovedindhold

De første skovprojekter melder færdig

30.06.2023
Projekter
plantemaskine kører i Thyregod

Hurtigt fra bord til jord: Plantemaskiner og skovkonsulenter har haft travlt siden Klimaskovfonden gav tilsagn til skovrejsningsprojekter i marts. Nu kan de første lodsejere melde om færdigmeldt projekt. Det betyder, at fonden nu tager hul på næste fase i projekterne: at kontrollere, at alt er plantet som planlagt så skoven kan vokse og binde CO2.

Kun fire måneder efter, at Klimaskovfonden har givet tilsagn om støtte til skovrejsningsprojekter, er træerne plantet og projektet færdigmeldt. I den mellemliggende periode har skovkonsulenterne ude i landet haft travlt med at lave projektbeskrivelser, bestille planter og få plantemaskinerne i gang.

En af dem, der har færdigmeldt to projekter er Line Kragelund fra LiebhaverSkovfogeden:

"Det har været motiverende, at der er kort vej fra bord til jord. Det har også stor betydning for lodsejerne, at det ikke er et langsommeligt og bureaukratisk system, så der går halve år før man får afklaring om støtte. Og for klimaets skyld må der heller ikke være langt fra snak til handling" siger Line Kragelund.

Næste fase venter: kontrol af projekter 

Klimaskovfondens skovfaglige medarbejdere tager selv ud og godkender, at projektet er gennemført efter planen. Senere vil en uafhængig tredjepart validere projektet og derefter starter en løbende verifikation af skovens udvikling og CO2-optaget. Det foretages på nuværende tidspunkt både af Klimaskovfonden og af en uafhængig tredjepart.

"Det er vigtigt for os at projekterne er troværdige, så vi vil gerne se arealerne selv, så vi ved med sikkerhed, at træerne er plantet som planlagt så beregningen af den forventede CO2-effekt holder. Men vi skal også have nogle udenforstående til at godkende det og kontrollere at både projekterne og vores godkendelse af dem er i orden. Vi går med livrem og seler og holder løbende øje med at skovene udvikler sig som de skal, så vi kan være sikre på at den forventede CO2-effekt indfinder sig," fortæller Poul Erik Lauridsen, direktør i Klimaskovfonden.  

I første fase hvor et projekt beskrives, og lodsejeren beslutter, hvilke træer der skal plantes, sker der en beregning af den forventede CO2-effekt baseret på træarter, arealstørrelse, jordbundens kvalitet og andre forhold. Når projektet er plantet og færdigmeldt starter processen med at kontrollere og måle CO2-effekten - både den CO2, som skoven har optaget og vil optage i fremtiden. Det har fonden udviklet en særlig proces for, så alle trin er beskrevet grundigt.

"Den CO2-reduktion, der kommer ud af et skovprojekt er jo det, som bidragydere giver deres penge til. De giver for eksempel bidrag til, at vi kan plante skov, der reducerer 10 tons CO2, og så skal vi vide med sikkerhed, at effekten vil indfinde sig," siger Poul Erik Lauridsen. 

Folk er ude og se på skovprojekt

Medarbejdere fra Klimaskovfonden er ude på et projektareal i Mørkøv på Vestsjælland for at erfaringsudveksle og udvikle metoden til at godkende færdigmeldte projekter. Bjarke Thomsen fra Skovdyrkerne, der har stået for at udføre projektet, viste arealet frem.

Sådan kontrolleres klimaprojekterne

Projektvalidering

Sker typisk én gang og efter projektgennemførslen. Formålet er at sikre at projektet er opført som beskrevet i standarden. 

Effektverifikation

Dette sker løbende og flere gange. Formålet er at sikre, at projektets budgetterede effekter eftervises og projektet generelt udvikler sig som ønsket – herunder løbende overførsler til og fra buffer i tilfælde af afvigelser fra projektets CO2-budget.

Klimaskovfonden har defineret seks trin i validering af projekt og verifikation af effekt:

  1. Færdigmelding af projekt

  2. Projektvalidering ved Klimaskovfonden

  3. Uafhængig projektvalidering 

  4. Verifikation 1 foretages af Klimaskovfonden 

  5. Uafhængig Verifikation 1  

  6. Løbende CO2-verifikation hver 10. år

Se hele beskrivelsen af processen 

Medarbejdere i marken