Gå til hovedindhold

Lodsejere kan tælle CO2-effekt med i ESG-rapporten

30.01.2024
foto der illusterer klimaeregnskaber for virksomheder

Dem der ejer jorden, hvor der rejses skov eller udtages lavbundsjord, kan tælle CO2-effekten med i sit klimaregnskab. Det er en af de særlige ting, der gør sig gældende når klimaprojektet finansieres gennem bidrag til klimaindsatsen, som det sker hos Klimaskovfonden. Her kan du få forklaring, fakta og eksempler.

Hvordan er det nu lige med den CO2-effekt, der kommer ud af skovrejsningsprojekter, der er støttet af Klimaskovfonden - som er finansieret af private bidrag til klimaindsatsen? Hvem må tælle CO2-reduktionen med i sit klimaregnskab, hvornår og og hvordan må det ske? Der er særlige retningslinjer for det, når man som lodsejer gennemfører et skovrejsnings- eller  lavbundsprojekt under Klimaskovfondens standard ”Bidrag til den danske klimaindsats”.

"Det helt afgørende er, at CO2-effekten blive på det areal, som leverer effekten. Det vil sige, at den kan indgå i klimaregnskab eller ESG-rapport hos ejeren af arealet - og i kommunens geografiske klimaregnskab og i det nationale regnskab. Men den virksomhed, der har givet bidraget til at CO2-effekten indfinder sig kan ikke, for de har givet bidrag -. ikke købt retten til at flytte effekten over i deres klimaregnskab, som det sker ved kompensation"  forklarer Lea Ravnkilde Møller, chefkonsulent i Klimaskovfonden.

Når et projekt gennemføres beregner Klimaskovfonden den forventede CO2-effekt i tons CO2, 1 ton CO2 er en CO2-enhed. 

"Som lodsejer må du ikke videresælge CO2-effekten, eller videreformidle effekten til tredjepart, men den kan indgå hos virksomheder, du fx er underleverandør til. Du kan selv bruge den årlige realiserede CO2-effekt i dit klimaregnskab, efterhånden som der begynder at komme en klimaeffekt ud af det," siger Lea Ravnkilde Møller. 

Lodsejerens muligheder for CO2-rapportering af klimaprojektet afgøres af den overordnede ramme, der er for rapportering indenfor branche eller virksomhedstype (det kan være rammer som Klimatjek, Klimavejen, ESGreen Tool, GHG-protokollen og lignende)  

Derimod forholder Klimaskovfonden sig ikke til, hvordan du som lodsejer rapporterer CO2-effekten og Klimaskovfonden pålægger heller ikke lodsejer begrænsninger i forhold til at benytte den løbende CO2-effekt til kommende krav fra statslige reguleringer såsom en CO2-afgift.

Det er vigtigt at vide om CO2-effekten

  • Lodsejere må ikke videresælge CO2-effekten, eller videreformidle CO2-effekten til tredjepart.
  • Den løbende årlige CO2-effekt der realiseres (ex-post) kan indgå i lodsejers egne frivillige CO2-opgørelser og mål som virksomhed og i lodsejers værdikæde. 
  • Klimaskovfonden opgør ikke, hvor meget CO2, der løbende realiseres hvert år. Det gøres ved hjælp af den ramme, der skal rapporteres under. Og det vil typisk være højere end den effekt Klimaskovfonden forventer.