Gå til hovedindhold

Ny støttemulighed: Omlæg din juletræsplantage til klimaskov

28.02.2024
granskov

Klimaskovfonden åbner nu for at ejere af juletræsplantager kan få støtte til at omlægge dem til varig skov med CO2-effekt.

Når Klimaskovfondens ansøgningsrunde åbner dette forår, kan der som noget nyt søges støtte til at omlægge juletræsplantager til varig klimaskov. Klimaskovfonden anser vi juletræskulturer uden fredskovspligt som flerårige landbrugsafgrøder. 

”Derfor åbner vi nu for, at man kan søge støtte til at omlægge arealer med juletræer til en varieret skov, hvor der pålægges fredskovspligt og hvor vi kan beregne CO2-optaget over tid” siger Poul Erik Lauridsen, direktør i Klimaskovfonden.
 

Ansøgning kan ske på når omdriften af juletræer er afsluttet på et areal, og så kan der søges op til 65.000 kroner per hektar til at konvertere den tidligere juletræsbevoksninger til klimarobust fredskov. Helt konkret skal der plantes andre træer ind imellem, så det nye skovområde bliver varieret med mange træarter, så skoven lever op til Klimaskovfondens skovkriterier. 

Den tidligere juletræsbevoksning må ikke være ældre end 20 år. Bevoksninger der er ældre end 20 år opfattes som værende overgået til skov eller varig natur. Der er også et generelt krav om at projekter, der søger støtte, skal være over 5 hektar. 

foto af juletræsplantager

Plan for udviklingen fra juletræer til skov

Når man søger støtte hos Klimaskovfonden til skovrejsning eller omlægning af juletræskulturer sker det ud fra en auktionsbaseret model, hvor man byder ind med prisen for et projekt og den forventede mængde CO2, der optages over tid. CO2-effekten beregner man via en beregningsmodel på Klimaskovfondens hjemmeside og det er projekter med mest CO2 for pengene, der prioriteres først. 

For juletræskulturer der omlægges til varig skov, stiller fonden krav om, at den obligatoriske projektbeskrivelse skal indeholde en udviklingsplan, der beskriver hvordan de oprindelige juletræer på arealer inddrages eller udvikles i forhold til den langsigtede skovudvikling.

Klimaskovfonden åbner forårets ansøgningsrunde den 15. april og her vil der være yderligere vejledning til ansøgningen på Klimaskovfonden.dk. Der er ansøgningsfrist den 31. maj 2024.