Gå til hovedindhold

Miljøministeren plantede klimaskov i Næstved

17.05.2023
Projekter
borgmester, minister og forperson med spader

Miljøminister Magnus Heunicke plantede et blomstrende skovfogedæbletræ i Næstveds nye klimaskov. Nu er de 13 hektar ny skov, som Klimaskovfonden har givet støtte til, plantet og de kommende generationer af Næstved-borgere kan glæde sig til skov lige uden for hoveddøren.

Mandag morgen satte miljøminister Magnus Heunicke, Næstveds Borgmester Carsten Rasmussen og Klimaskovfondens forperson Kirsten Brosbøl spaderne i jorden for at plante de sidste tre træer i Næstveds nye klimaskov. 13 hektar er plantet med støtte fra Klimaskovfonden, som har finansieret skovrejsningen gennem bidrag til klimaindsatsen fra DSB. 

Miljøministeren: 80.000 træer rigtig mange, men slet ikke nok

Skoven ved Stenlængegård er i alt 21,1 hektar og ligger helt tæt på byen som en del af kommunens DK2020-klimaplan og Den Grønne Ring rundt om den sydsjællandske by. Der plantes 80.000 træer fordelt på 24 forskellige træarter. 

"80.000 træer er rigtig mange, men vi må bare sige: det er slet ikke nok. Vi skal have langt mere skov. Vores mål er at vi skal have 250.000 hektar mere skov i Danmark. Det er et areal, der svarer til Lolland og Falster og Bornholm. Så Næstved går virkelig foran her." sagde miljøminister Magnus Heunicke.   

 

Miljøminister Magnus Heunicke planter et æbletræ
mark med små nye træer

Skov er en langsigtet investering

Borgmester i Næstved Carsten Rasmussen indrømmede at de nye træer ikke ser ud af meget lige nu:  

"Normalt siger man, at man ikke kan se skoven for bare træer.I dag kan vi mere passende sige, at vi nærmest ikke kan se træerne for bare…. jord. Vi kigger ud over 21 hektar med mini-træer. De gør ikke meget væsen af sig. Men lige nu er de ved at slå rødder her under vores fødder. Når jeg ser ud over de små stammer, kan jeg ikke lade være med at tænke på den forskel, de kommer til at gøre for min egen stamme. Jeg glæder mig til, at jeg om 10 år, skal gå tur mellem skovfyr, vildæble og hyld med mine to børnebørn

- hvis de altså gider til den tid, hvor de ligesom stammerne, måske er vokset mig over hovedet. Men - så længe det er træer og ungdommen, der vokser os over hovedet – og ikke klimaudfordringerne: Ja, så er alting jo, som det skal være" slog borgmesteren fast. 

"Der går nogle år før vi får rigtig glæde af det, men det betyder ikke, at vi ikke skal gøre det. Det betyder bare, at det er vigtigt, at vi gør det nu. Vi ved der skal gøres, så det er bare om at få det gjort" lød det fra ministeren. 

Den nye skov er trods sin højde allerede trukket i arbejdstøjet. Klimaskoven er et led i DK2020 klimaplanerne i Næstved, i Byrådets naturpolitik om at standse tabet af biodiversitet, i Sundhedspolitikken og i kommunens Friluftsstrategi.

"Træerne er ikke så store endnu, men man er dog velkommen til at besøge skoven allerede nu – den er åben døgnet rundt. I de første år må man dog holde sig på stierne, da træerne er hegnet ind, så de kan vokse i fred for hjorte og harer, som synes de små træer er en lækkerbisken", fortæller agronom og projektleder Michael Krogh fra Næstved Kommune, der har været med til at udvælge de forskellige træer. 

Fakta om klimaskoven i Næstved

Den nye skov ved Stenlængegård i den nordlige udkant af Næstved er i alt 21,1 hektar. Klimaskovfondens støtte går til 13 hektar og det er rejst som følge af klimabidrag til fonden fra DSB. 

Den nye skov består af stilk-eg, fuglekirsebær, skovfoged æbletræ, spids-løn, birk, hassel, hvidtjørn, alm. hyld, alm. røn, vildæble, fjeldribs, kvalkved, dunet gedeblad, benved, slåen, hvidtjørn, europæisk lærk, lind, bøg, avnbøg, rød-el, navr, skovfyr, ædelgran og rødgran. De 24 arter er valgt, fordi de til sammen binder så meget CO2 som muligt både på kort og på langt sigt. Samtidig bliver skoven robust i forhold til klimaforandringer, og naturen bliver mere spændende til gavn for biodiversiteten.

De 13 hektar ny skov vil over de næste 70 år optage 3881 tons CO2. En dansker udleder i gennemsnit 11 tons CO2 om året.