Gå til hovedindhold

Klimaskovfonden giver støtte til at rejse 23 nye skove

08.02.2024
foto af hænder der holder et lille egetræ

Der kan nu rejses nye skove 23 steder i landet. Klimaskovfonden har netop givet tilsagn om støtte til skovrejsning, der giver Danmark 212 hektar mere skov og over tid optager mindst 60.000 tons CO2.

En række jordejere kan glæde sig over muligheden for at få støtte fra Klimaskovfonden til at rejse skov, der skal optage drivhusgasser mange år ud i fremtiden. Fonden har nemlig givet tilsagn for 11,1 millioner kroner til 23 jordejere, hvoraf tre er kirker, fire er kommunalt ejede arealer og 17 er private lodsejere.  

Projekterne er fordelt i hele landet, men hvor der før har været flest tilsagn til projekter på Fyn og Sjælland ligger tre ud af fire projekter denne gang i Midtjylland eller Syd- og Sønderjylland. Flest nye projekter er der i Danmarks største kommune målt på areal, nemlig Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor tre har fået tilsagn til i alt 52 hektar ny skov. Det største projekt i denne runde på 27 hektar ligger også i den store vestjyske kommune. 

”Vi oplever generelt stor interesse for skovrejsning og det er glædeligt at se, at der denne gang er arealer i flere kommuner, hvor vi ikke før har haft projekter. Samtidig er der også fortsat stigende interesse fra kirkerne, der ofte er store jordbesiddere af arealer tæt på landsbyer, hvor borgerne dermed kan få glæde af ny skov” siger direktør i Klimaskovfonden Poul Erik Lauridsen. 

Klimaskovfonden forventer, at de første af de nye projekter tilplantes allerede i foråret. Det betyder hurtig klimahandling, hvilket er noget mange efterspørger. 

foto af landskab med skov i baggrunden

Ny skov er populær klimaløsning

Skovrejsning er et af de mest populære klimavirkemidler blandt danskerne. I en rundspørge blandt danskerne i december 2023 svarede tre ud fire danskere, at de synes, der skal være mere skov i Danmark. Ny skov er generelt det anlæg, flest mennesker er positive overfor at have i deres nærområde sammenlignet med havvindmølleparker, solcelleanlæg og andre anlæg, der understøtter vedvarende energi eller grøn omstilling. 85 % er ”meget eller overvejende” positive, hvis der skulle opføres ny skov nær deres bopæl.  

 

Det var fondens fjerde ansøgningsrunde og der var kun for mulighed for at søge støtte til skovrejsningsprojekter. I den kommende ansøgningsrunde er der også mulighed for at søge støtte til at udtage mindre lavbundsjorder og omdanne dem til naturområder for at forhindre CO2-udledning fra tørvelaget. 

 

Fonden har givet tilsagn til mere end 100 projekter i løbet af de første to år, heraf er ni blevet annulleret af forskellige årsager såsom fx salg af ejendommen, så fonden nu har 94 aktuelle projekter i gang. Projekterne kan følges i fondens register på hjemmesiden. 

Her ligger de nye projekter:

 (tal i parantes angiver antal nye projekter i en kommune): 

 • Silkeborg (1)
 • Ringkøbing-Skjern (3)
 • Favrskov (1) 
 • Viborg (1)    
 • Lejre (1)
 • Frederikssund (1) 
 • Stevns (1)
 • Kalundborg (1)
 • Sorø (1)
 • Haderslev (1)
 • Nordfyn (1)
 • Varde (1)
 • Esbjerg (2)
 • Nyborg (1)
 • Sønderborg (1)
 • Kolding (1)
 • Hedensted (2) 
 • Holstebro (1) 
 • Randers (1)