Gå til hovedindhold

Politikere plantede første træ i Aabenraa

04.10.2022
Kommune
Projekter
tre politikere med et bøgetræ der skal plantes

Det første træ blev plantet i ny klimaskov i Kollund ved Aabenraa, da politikere trak i gummistøvlerne for at se nærmere på klimaløsninger, der både sikrer klimaeffekt og skaber mere natur i Danmark.

”Om fem år kan man gå her og få skovoplevelsen” fortæller Søren Byskov Nielsen fra Aabenraa Kommune til Karina Lorentzen Dehnhardt, der sidder i Folketinget for SF. Området han peger udover, er en knap 2 hektar mark med stubbe fra sommerens raps på kanten af landsbyen Kollund i Aabenraa Kommune. Området er et af et af de 24 områder, Klimaskovfonden har givet støtte til, og hvor der nu skal rejses skov.

”Det er altid interessant og lærerigt at komme ud og se konsekvenserne af de beslutninger, vi tager i Folketinget. I SF kæmpede vi for en klimaskovfond, og så er det godt at se det blive til virkelig og lytte til, hvordan det opleves der, hvor folk bor og lever med det” sagde Karina Lorentzen Dehnhardt, der som en del af et enigt folketing vedtog Klimaskovfonden ved lov i december 2020.

Ved fælles hjælp plantede Karina Lorentzen Dehnhardt det første træ i den nye skov sammen med formand for Udvalget for bæredygtig udvikling, Erik Uldall Hansen fra Socialdemokratiet og byrådsmedlem for SF, Michael Christensen, der bor i Kollund. Resten af tilplantningen sker til foråret, når jorden har været pløjet.

Et skridt på vejen mod kommunens klimamål

Området i Kollund får selskab af et tilsvarende område i Varnæs, og for Aabenraa Kommune er to nye skove et lille skridt på vejen mod at kommunens klimamål. Området var ellers udlagt til erhvervs- og byudvikling, og har været det i en årrække, men udviklingen er sket andre steder.

”Nu synes vi, områderne egner sig bedre til klimatiltag, for vi må sætte alt ind i udfordringen med at nå vores klimamål. Derfor er vi glade for at have fået støtte til skovrejsning fra Klimaskovfonden, som er et af de håndtag, vi kan dreje på,” sagde formand for kommunens udvalg for bæredygtig udvikling, Erik Uldall Hansen (S).

Han fortæller, at 63 % af CO2-udledningen i kommunen kommer fra landbrug og at skovrejsning og udtagning af lavbundsjorde kan være løsninger, der skal arbejdes på i partnerskaber.

tre politikere planter et træ på en mark i Kollund

Klimaeffekt og ny natur går hånd i hånd

De to nye skove er for Karina Lorentzen Dahnhardt et godt eksempel på, at mere natur og klimahensyn kan gå hånd i hånd.

”Jeg oplever tit, at folk ser en modsætning mellem at gøre noget for hhv. naturen og klimaet. Jeg mener, at vi i den her valgperiode har vist, at det i høj grad er muligt at gøre noget for begge dagsordener. Med Klimaskovfonden får vi vigtige klimagevinster og mere natur. Vi har brug for begge dele, og det ene udelukker ikke det andet. SF fik kæmpet ind, at der skal være en skovfond, som kan omlægge jord for klimaets skyld. Skovene er også vigtige for biodiversiteten, men ikke mindst for, at vi kan nå målet om klimaneutralitet. Og ved at give privatpersoner muligheden for at være med i klimakampen, kan alle gøre sit, siger Karina Lorentzen Dehnhardt, der også henviser til at SF har været med til at beslutte at udlægge 75.000 hektar urørt skov, der giver mere vild natur og målrettet styrker biodiversiteten i Danmark.

Byrådsmedlem fra SF, Michael Christensen, der selv bor i Kollund, mener i høj grad, at den nye skov også vil komme borgerne til gode: 

”Klimaskoven er et rigtig godt tiltag for Kollunds borgere, som nemt kan være med til at hjælpe Danmark og yde et lille bidrag her og nu, men som på sigt, giver en stor gevinst for at beskytte drikkevandet og skabe et nyt rekreativt område, som fx beboere på plejehjemmet lige på den anden side af vejen kan få glæde af,” siger han.

Om projektet i Aabenraa

Areal: 3,9 ha

Samarbejdspartner: Aabenraa Kommune

Projektstart: April 2022

Mål: CO2-binding. Desuden understøttes beskyttelse af drikkevandsområder, hensyn til biodiversitet og forbedring af rekreative muligheder ved bynær skovrejsning.

Projektindhold: To mindre arealer til skovrejsning i Kollund og Varnæs med særlig vægt på drikkevandsbeskyttelse og biodiversitet. For begge arealer gælder at "skovrejsning er uønsket" i kommuneplanen, men efter i en lang årrække at have været udlagt til by- og erhvervsudvikling vurderer Aabenraa Kommune, at skovrejsning har større værdi. 

Forventet CO2-reduktion over 100 år: 2340  tons CO2e

Beløb fra Klimaskovfonden: 285.000 kr.  

Mennesker på mark i Aabenraa der skal omdannes til skov