Gå til hovedindhold

Drømmen kan realiseres: Fra græsmark til klimaskov

11.05.2023
Projekter
foto af lodsejer på sit areal

Drømmen om at plante skov på en kunstgødet græsmark kan blive til virkelighed, da familien Juul Busch fik tilsagn om støtte fra Klimaskovfonden til at rejse klimaskov på deres ejendom i Dianalund nord for Sorø.

Et stykke landbrugsjord, der ikke rigtig er dyrkningsegnet og et ønske om at bidrage til en renere verden. Det var afsættet for familien Juul Busch fra Dianalund på Vestsjælland, for at søge tilskud hos Klimaskovfonden til at rejse skov hos på deres ejendom. De har netop fået tilsagn om støtte og arealet, hvor der indtil nu har været græs, der blev kunstgødet og slået ned til hø, kan nu blive omdannet til skov med klimaeffekt. Mens skoven vokser op, vil den optage 1500 tons CO2, hvilket svarer til 135 danskeres udledning på et år.*

”Vi har i flere år gået med tanken om at benytte det til noget mere formålsgivende og skovrejsning var en oplagt mulighed. Tanken om at kunne gøre vores familie klimaneutral var tiltalende ved en skovrejsning. Kogt helt ned til vores matrikel, så kan vi nu bidrage til en renere verden” siger Kasper Juul Busch. 

Området, hvor der skal rejses ny skov, er et område der er særlig interesse i at beskytte drikkevandet. I den nye skov må der ikke sprøjtes og gødskes og det er godt for vandmiljøet.

Kasper Juul Busch

Lodsejer, Dianalund

At plante en skov som også vil stå det når vi ikke er her mere, og som vores børn og børnebørn kan få glæde af, var også en af vores overvejelser.

Nemt at søge og attraktivt tilskud

Nemt at søge og attraktivt tilskud

Med tidligere tilskudsordninger har det ikke været muligt for familien Juul Busch at få et skovrejsningsprojekt til at løbe rundt, men tilskudsbeløbet fra Klimaskovfonden var mere attraktivt, fortæller de.

”Tilskudsbeløbet betyder, at det reelt blev en mulighed for, at vores drøm om skovrejsning kunne realiseres. Det virkede som om, at sagsbehandlingstiden var meget kort, så afklaringen omkring tilskud eller ej, ikke trak i langdrag. Klimaskovfonden havde også et meget gennemskueligt informationsmateriale og ansøgningsmateriale. Derudover blev vi gjort bekendt med at arealstøtten på jorden blev bibeholdt, hvilket også gjorde beslutningen nemmere” fortæller Kasper Juul Busch, der har fået hjælp til projektet fra Skovdyrkerne.

Nu kan han og familien glæde sig til at skulle plante 5,1 hektar skov med blandt andet egetræer og en lille sø. Først skal arealet gøres klar men træerne skal i jorden indenfor de næste to år.

”At plante en skov som også vil stå det når vi ikke er her mere, og som vores børn og børnebørn kan få glæde af, var også en af vores overvejelser” siger Kasper Juul Busch.

 

 

 

luftfoto fra dianalund med lille sø