Gå til hovedindhold

Danskerne er enige: Klimaskov skal også beskytte vores drikkevand

02.01.2024
billede af et glas vand i en skov

Der er vigtige synergier at hente, når der plantes ny skov. En af dem er beskyttelse af drikkevand, og det er ifølge et stort flertal af danskerne, den vigtigste sidegevinst, når der plantes ny skov for at opnå en klimaeffekt. Flere end 80 % af Klimaskovfondens projekter ligger i områder, hvor der er særligt fokus på at beskytte vores vand.

Når der plantes skov på et areal, der tidligere har været dyrket som landbrugsjord, er det med til at sikre renere drikkevand for fremtiden. Når en skov rejses med støtte fra Klimaskovfonden, må der ikke gødskes eller sprøjtes, og træerne er med til at optage overskydende næringsstoffer i jorden, så de ikke forurener vandmiljøet. Og den egenskab ved klimaskove er ifølge 86 % af befolkningen det vigtigste at sikre, når der plantes nye skove i Danmark.  

Og det er Poul Erik Lauridsen, direktør i Klimaskovfonden, glad for: 

"Vi har prioriteret højt at rejse skov, der hvor drikkevandsressourcer skal beskyttes, og det er da dejligt, at der er stor opbakning til den strategi. Det er dels private landmænd, der har arealer i de områder, men vi mærker også en stigende interesse fra vandselskaber, der køber jord og rejser skov. Det bliver helt centralt de kommende år, at vi kan bruge de områder til både at rejse skov og beskytte drikkevandet til de fremtidige generationer” siger han. 

 

Susan Münster er direktør i Danske Vandværker, der er brancheorganisation for drikkevand. Hun glæder sig over, at så stor en del af befolkningen også kan se fordelen ved at kombinere grundvandsbeskyttelse og skov: 

”Når danskerne sætter beskyttelsen af drikkevandet øverst på listen, så stemmer det godt overens med det, jeg oplever i hverdagen. Rent drikkevand er et stort fokus for forbrugerne, og det er også det, vi hører fra vores medlemmer. Når der er så stor kamp om, hvad vi skal bruge vores arealer til, er det enormt vigtigt med synergier. For ellers har vi simpelthen ikke plads til alt det, vi gerne vil. Når vi beskytter drikkevandet, så er det oplagt, at det samtidig kommer biodiversitet, klima og natur til gode. Derfor skal indsatserne ses i sammenhæng og kombineres, så de spiller bedst muligt sammen,” siger hun.

grafik der viser besvarelser af spørgsmålet

foto af dame sidder ved et bål foran shelter

Biodiversitet og friluftsliv er også populært

Ifølge Klimaskovfondens undersøgelse af danskernes holdning til mere skov, er hensynet til biodiversitet også noget af det, der vejer tungt, når der anlægges nye skov. Tre ud af fire danskere synes, at det er vigtigt, at skovene også forbedrer biodiversiteten.

Endelig skal skovene også bidrage til at skabe flere muligheder for friluftsliv og naturoplevelser. Hver tredje finder det vigtigt, at klimaskovene også bidrager til at folk kan komme ud og opleve naturen. 

FAKTA:

I Danmark er områder, der udpeget områder, som enten er særlige drikkevandsinteresser (OSD), indvindingsoplande eller boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Det er områder, hvor der dannes grundvand eller pumpes drikkevand, og som derfor skal beskyttes mod nedsivning af kemikalier. 80 % af Klimaskovfondens 77 skovrejsnings- og lavbundsprojekter ligger på sådanne områder. 

 

Verian har gennemført undersøgelsen for Klimaskovfonden i december 2023. Den omfatter 1113 danskere.