Gå til hovedindhold

Ny støttemulighed: Klimaskovfonden åbner ny ansøgningsrunde

12.05.2023
forårsgrøn skov

Klimaskovfonden åbner en ny ansøgningsrunde, hvor kirker, kommuner og private lodsejere kan søge støtte til rejse skov eller udtage små lavbundsarealer som et led i klimaindsatsen. Ansøgningsrunden er åben fra 15. maj til 30. juni 2023.

Klimaskovfonden åbner nu en ny ansøgningsrunde, hvor lodsejere kan søge støtte til skovrejsning og udtagning af lavbundsjorder. Begge typer af projekter har en positiv effekt på CO2-udledningen og de er et vigtigt element i klimaindsatsen. 

"Vi oplever stor interesse i at rejse skov og vi glæder os til at få endnu flere arealer i spil i Danmarks klimaindsats med den kommende ansøgningsrunde, der ligner den forrige, men med lidt forenklede ansøgningsprocedurer" siger Poul Erik Lauridsen, direktør i Klimaskovfonden. 

For at sætte fart på klimaindsatsen ønsker fonden at støtte projekter, der giver mest mulig CO2-reduktion for pengene. Derfor gives støtte til projekter efter en model, hvor man som ansøger selv sætter prisen for projektet. De projekter i ansøgningsrunden, der har størst CO2-effekt for det laveste beløb har højest prioritet. 

Udover CO2-bindingen vurderes projekter også på, i hvilket omfang der opnås synergieffekter med projektet, så der i projektet også bliver taget hensyn til drikkevandsområder, natur, biodiversitet og mulighed for at dyrke friluftsliv i den nye natur, der skabes, når vi bruger skovrejsning og udtagning af lavbundsjorder som klimaredskab. 

Støtte kan søges i følgende spor:

  1. Private arealer med drikkevandsbeskyttelse: støtte til skovrejsning, hvor driftsformålet udover klima er beskyttelse af grundvands- og drikkevandsressourcer. Støtte fra Klimaskovfonden kan kombineres med støtte fra nogle vandselskaber. Krav til projektarealet er min. 5 ha. (pulje på 10 millioner kroner).

     
  2. Arealer ejet af folkekirken: støtte til projekter med skovrejsning på jorder der ejes af kirker. Krav til projektarealet er min. 2 hektar (pulje på 2 millioner kroner).

     
  3. Arealer ejet af kommuner: Støtte til projekter med skovrejsning, på kommunale jorder. Krav til projektarealet er min. 2 hektar (pulje på 2 millioner kroner).

     
  4. Lavbundsarealer – alle ejertyper på op til 10 hektar (> 12 % kulstofindhold), hvor der afprøves en metode til en forenklet udtagningsproces, herunder ny metode for klimaberegning og projektforberedelse på små lavbundsprojekter. Større projekter kan søges, men har andenprioritet (pulje på 3,5 millioner kroner).

Webinarer for ansøgere

Den 16. og 17. maj afholder Klimaskovfonden webinarer målrettet kommuner, skov-og landbrugskonsulenter samt kirker og private lodsejere.

Ansøg om et projekt

Ansøgning til Klimaskovfonden sker elektronisk via link fra hjemmesiden. Her kan du også finde vejledning, beregningsmodeller og hjælp til ansøgningsprocessen. Ansøgningsrunden er åben fra 15. maj til 30. juni 2023 og i den periode skal ansøgere udfylde en standardansøgning. Herefter gives foreløbigt tilsagn (eller afslag) og derefter kan projektet planlægges i detaljer. 

træer der vokser op at stakke med mønter

Bidrag til den danske klimaindsats

Alle kan bidrage til de danske klimamål gennem fonden, f.eks. kan du give et bidrag eller søge om midler til at etablere et klimaprojekt på din jord.

Giv et bidrag til klimaindsatsen

Giv et bidrag til den danske klimaindsats via Klimaskovfonden og vær med til at rejse skov og skabe natur i Danmark

Ansøg om klimaprojekt

Ansøg om midler til at etablere skov eller udtage lavbundsjord på din jord.