Gå til hovedindhold

Stor opbakning til mere skov i Danmark

27.12.2023
luftfoto af skovområde

Et stort flertal af danskerne vil have mere skov – også hvis det er tæt på deres bopæl. Skov er det klimainitiativ flest danskere ønsker at have som nabo, viser en ny undersøgelse, Klimaskovfonden har gennemført.

Tre ud fire danskere mener, at der skal være mere skov i Danmark. 

Det viser en ny undersøgelse som Verian (tidligere Kantar Gallup) har foretaget for Klimaskovfonden i december 2023. Ønsket om mere skov er størst i de regioner, der i forvejen har mindst: Region Sjælland og Region Syddanmark, der har den laveste andel af skov i forhold til det samlede areal, samt Region Hovedstaden, der heller ikke har et stort skovareal - slet ikke, hvis man opgør skovarealet per borger. 

lagkagediagram med fordeling af folk der vil have mere skov

Ingen problemer med skov i baghaven

De regionale forskelle i opbakningen til mere skov tyder ikke på, at der er tale om at man gerne vil have mere skov – hvis det ikke skal rejses i ens egen baghave. Adspurgt om hvor positive eller negative, de ville være, hvis der skulle rejses skov tæt på deres bopæl, svarer 57 % af både københavnerne og nordjyderne, at de ville være ’meget positive’. 

”Det er helt i tråd med det, vi fornemmer, når vi støtter skovrejsningsprojekter. Der er stor lokal opbakning og interesse i at få mere skov” siger direktør i Klimaskovfonden Poul Erik Lauridsen.

Ny skov er generelt det anlæg, flest mennesker er positive overfor at have i deres nærområde sammenlignet med havvindmølleparker, solcelleanlæg og andre anlæg, der understøtter vedvarende energi eller grøn omstilling. 85 % er ”meget eller overvejende” positive hvis der skulle opføres ny skov nær deres bopæl. Lavest scorer CO2-lager i undergrunden, som mange ikke helt kan forholde sig til.

”Jeg synes, der er overraskende stor opbakning til både solceller, vindmøller på land og til vands. Det kan tyde på, at mange har indset behovet for at intensivere den grønne omstilling. Når skov er særligt populært er det fordi skovene har en masse positive synergieffekter: de giver en rigere og mere varieret natur, end de marker, skoven typisk bliver plantet på. Måske kommer der en sti rundt om, så naboer til skoven kan gå en tur. Samtidig kan skov være med til at beskytte drikkevand og vandmiljø, og det er vigtigt for mange mennesker” siger Poul Erik Lauridsen.

diagram der viser svar opbakning til forskellige grønne initiativer