Gå til hovedindhold

Guldborgsund Kommune bliver KLIMA+ partner

01.02.2024
Foto af broen over Guldborgsund

Som den syvende kommune i rækken har Guldborgsund netop underskrevet KLIMA+ aftale. Gennem partnerskabet med Klimaskovfonden, kan kommunen samarbejde med lodsejere, virksomheder og borgere om at sætte skub i klimaprojekterne.

foto af borgmester og direktør der giver hinanden hånden

Borgmester Simon Hansen og direktør i Klimaskovfonden Poul Erik Lauridsen underskriver aftalen om KLIMA+ partnerskab, der skal sætte fart på skovrejsning og lavbundsprojekter. Samarbejdet skal aktivere lodsejere, virksomheder og lokale aktører indenfor kommunegrænsen i at nå klimamålene i kommunen.

Ikke nok med at Guldborgsund Kommune lagde arealer til de første træer, der blev plantet i fondens historie - nu har kommunen også indgået en ny samarbejdsaftale om at sætte skub i flere klimaprojekter. Guldborgsunds borgmester, Simon Hansen, og Klimaskovfondens direktør, Poul Erik Lauridsen, underskrev i dag et KLIMA+ partnerskab og gav hånd på et tæt samarbejde til gavn for klimaet. 

Kommunens underskrift på KLIMA+ partnerskabet er et led i arbejdet med kommunens klimaplan, der skal sikre, at kommunen som geografisk område er CO2-neutral senest i 2050. I Guldborgsund Kommunes klimaplan står der blandt andet, at der skal rejses 25 hektar skov om året på kommunale eller private arealer, og her er den nye samarbejdsaftale et vigtigt led. For Klimaskovfonden kan eksempelvis hjælpe med finansiering af træer til udplantning og hjælpe med at indsamle bidrag fra private aktører til mere skov inden for kommunens grænser.

”Vi har et stort arbejde foran os for at nå vores fælles klimamål, og derfor har vi brug for gode samarbejdspartnere. Vi har allerede samarbejdet med Klimaskovfonden om den klimaskov, der er plantet ved Saxenhøj i Sakskøbing. Her lagde kommunen jord til, og fonden finansierede de træer, der blev plantet og hjalp til med at skabe rekreative stier. Til sommer laver vi sammen med fonden et vådområde langs med klimaskoven til gavn for padder, insekter og fugle og for at skabe bedre gyde- og opvækstbetingelser for gedden. Den slags samarbejde skal vi have meget mere af, og det forpligter vi os til med den nye samarbejdsaftale,” siger borgmester Simon Hansen.

guldborgsund saxenhøj

Samarbejde om klimamål mellem flere aktører

Udover konkrete skovrejsningsprojekter skal aftalen også sikre et tæt samarbejde mellem private lodsejere, virksomheder, lokale aktører og Guldborgsund Kommune. 

”Med Klimaskovfonden i ryggen får vi hjælp til at rykke endnu tættere sammen i bussen og styrke det lokale samarbejde mellem os som kommune, lodsejere, virksomheder og lokale borgergrupper. Vores klimaplan er lavet med input fra mange lokale aktører, der gerne vil tage ansvar. Klimaskovfonden er en dygtig og vigtig partner, der kan hjælpe os med at løfte det ansvar. Derfor vil jeg også gerne bruge den her lejlighed til at opfordre virksomheder, lodsejere og andre til at kontakte os,” siger Simon Hansen.

I Klimaskovfonden glæder det direktør Poul Erik Lauridsen, at Guldborgsund Kommune gerne vil samarbejde endnu tættere.

”Vi er glade for, at en kommune som Guldborgsund går foran og siger ja til et samarbejde om at sætte skub i klimahandlingen indenfor kommunegrænsen. Vi har i Klimaskovfonden gode erfaringer med at lave troværdige skovrejsnings- og lavbundsprojekter, der mindsker CO2-udledningen og bringe dem, der har jord sammen med dem, der gerne vil finansiere en klimaindsats. Den model får Guldborgsund Kommune nu mulighed for at få gavn af,” siger Poul Erik Lauridsen, direktør i Klimaskovfonden.

Guldborgsund Kommune er den syvende kommune, der indgår KLIMA+ partnerskab med Klimaskovfonden. I efteråret 2023 da partnerskabsmodellen blev lanceret, blev der underskrevet aftaler med kommunerne Aarhus, Middelfart, Randers, Roskilde Kommune, Høje Taastrup og Esbjerg.