Gå til hovedindhold

100 millioner på finanslov til mere klimaskov i Danmark

27.11.2023
billede af skov på bornholm set oppefra

100 millioner på finansloven betyder, at Klimaskovfonden nu kan sætte endnu mere fart på skovrejsning og udtagning af lavbundsjorder med klimaeffekt. ”Vi har brug for at accelerere klimahandling nu" lyder det fra fondens forperson, der glæder sig over bevillingen.

Med 100 millioner på finansloven er der udsigt til, at Klimaskovfonden kan sætte endnu mere fart på skovrejsning og udtagning af lavbundsjorder med klimaeffekt. Og det vækker glæde i fonden:

”Vi har brug for at accelerere klimahandling nu for at nå det danske klimamål. Klimaskovfonden er et effektivt redskab til netop det – gennem  naturens egne løsninger. Derfor er det glædeligt, at en så bred kreds af partier nu sætter flere midler af til at Klimaskovfonden kan plante flere træer og udtage lavbundsjord til gavn for klima, natur og miljø", siger forperson Kirsten Brosbøl. 

Aftalepartierne ønsker med bevillingen at fremskynde etablering af ny skov, der bl.a. bidrager til at nå klimaneutralitet og på sigt nettonegative emissioner, ligesom udtagning af lavbundsjorde medvirker til at nedbringe landbrugets udledning af både drivhusgasser og kvælstof.

Fonden er kommet godt fra start og har udviklet en model, der har vist sig at fungere og som det med bevillingen er muligt at opskalere. Modellen går ud på, at lodsejere søger støtte til lavbundsprojekter eller skovrejsning med CO2-effekt som virksomheder og private medfinansierer gennem bidrag til den danske klimaindsats. 

Der kan investeres i flere klimaprojekter

Med finansloven er der tale om en fordobling af det beløb, Klimaskovfonden fik som opstartsbevilling i 2020. I de første tre ansøgningsrunder fonden har gennemført, er der givet tilsagn til 72 skovrejsningsprojekter 5 lavbundsprojekter på i alt 735 hektar, og der er givet tilsagn for ca. 45 millioner. I ansøgningsrunde 4, der blev afsluttet i fredags, forventer fonden at give tilsagn for ca. 12 millioner kroner.

Klimaskovfonden glæder sig over, at der nu er mulighed for at investere i endnu flere skovrejsnings- og lavbundsprojekter, dermed sætte mere fart på klimaindsatsen med naturbaserede løsninger

 

portræt af Kirsten Brosbøl

Om Klimaskovfonden

Klimaskovfonden bidrager til at nå Danmarks klimamål ved at bruge naturens egne metoder til at opfange og lagre CO2. Klimaskovfonden er en uafhængig, statslig forvaltningsenhed under Miljøministeriet med en selvstændig bestyrelse. Fonden blev nedsat i slutningen af 2020 af et enigt folketing.