Gå til hovedindhold

Ny mulighed for støtte til skovrejsning

25.09.2023
familie går tur i efterårsskov

Klimaskovfonden åbner årets sidste ansøgningsrunde, hvor private lodsejere, kirker, kommuner og regioner kan søge om støtte til at rejse skov på deres arealer. Ansøgningsrunden åbner 2. oktober med frist 15. november.

Klimaskovfonden vil med den sidste af årets ansøgningsrunder fokusere særligt på skovrejsning, for at sætte fart på skovrejsning som redskab i klimaindsatsen.

Når man rejser skov under Klimaskovfonden beholder man ejerskabet over både arealet og CO2-effekten af projektet. Man kan søge op til 65.000 kroner pr. hektar, men det er projekter med den laveste pris pr. CO-enhed, der prioriteres i fondens ”auktionsbaserede” støttemodel. Der er derfor konkurrence på pris om at få støtte.

”Som lodsejer sætter man selv den pris, det vil koste at gennemføre projektet. For at understøtte klimaindsatsen bedst muligt prioriterer fonden de projekter, der giver mest CO2 for pengene og som samtidig lever op til de øvrige kriterier for ansøgningsrunden” forklarer Poul Erik Lauridsen, direktør i Klimaskovfonden. Udover klimaeffekt skal projekter også score point på f.eks. biodiversitet, rekreative værdier eller beskyttelse af drikkevand.

Fakta om ansøgningsrunde 4

Ansøgningsrunden åbner 2. oktober, hvor vejledning og ansøgningsskema offentliggøres på hjemmesiden. Fristen for at søge er den 15. november 2023.

Ansøgere kan søge indenfor tre spor:

  • Skovrejsning på private arealer på mindst 5 hektar.

     
  • Skovrejsning på folkekirkens arealer mindst 2 hektar.

     
  • Skovrejsning på kommuners eller regioners arealer mindst 2 hektar.

Hurtigt fra skrivebord til planter i jord

Det er fondens erfaring fra de første gennemførte ansøgningsrunder, at ansøgere får tilsagn 2-3 måneder efter ansøgningsfristen. Seks måneder efter tilsagn er de første projekter færdigmeldt og udbetalinger af støtte kan ske til lodsejere, når projektet er blevet valideret af fonden.

”Mange af dem, der fik tilsagn i marts, har nået at plante på arealet i foråret og efter seks måneder har de kunnet færdigmelde projektet og få udbetalt støttebeløbet. Det vil sige, at man i denne ansøgningsrunde kan nå at gennemføre projektet i løbet af 2024. Det er godt for lodsejeren og det er også godt for klimaet.” forklarer Poul Erik Lauridsen.

Klimaskovfonden har aktuelt 77 projekter på 735 hektar i gang indenfor skovrejsning og udtagning af lavbundsjorder i Danmark. Det forventes samlet at betyde en reduktion af CO2-udledningen med 242.000 tons CO2 over tid. Projekterne finansieres gennem bidrag til klimaindsatsen fra virksomheder og privatpersoner. Der stilles krav til skovene, så de bliver varierede og robuste – det medfører mange hjemmehørende løvtræer.

Næste ansøgningsrunde for lavbundsprojekter forventes at blive forår/forsommeren 2024.

Billede fra nyplantet skov

Vil du vide mere?

Klimaskovfonden inviterer interesserede til webinarer om den aktuelle ansøgningsrunde. Her kan du få information og svar på spørgsmål. Der er webinarer tirsdag den 3. oktober kl. 14.30 og særligt for kirker og menighedsråd onsdag den 4. oktober kl. 16.