Gå til hovedindhold

Klimaskovfonden åbner for donationer fra private

12.08.2022
Biodiversitet lavbund

Virksomheder og privatpersoner, der vil bidrage til at nå Danmarks klimamål kan nu donere et beløb til Klimaskovfonden, der rejser træer og skaber naturområder, hvor der før var landbrug.

23. august 2022

Skov og vådområder kan binde CO2, og derfor er mere natur en af løsningerne for at nå målet om, at Danmark inden 2030 skal reducere CO2-udledningen med 70 %. Klimaskovfonden er sat i verden for at lave skovrejsning og omdanne de såkaldte lavbundsjorder, der har været drænet og opdyrket, til naturområder. Nu er det muligt for virksomheder, organisationer og privatpersoner at bidrage til Klimaskovfondens arbejde ved at donere et valgfrit beløb.

- Man kan donere, det man har lyst til, men klimasituationen er ikke sådan, at man bare kan give os penge og så undlade at ændre sine vaner i en klimavenlig retning. Det er en mulighed for at gøre noget ekstra udover alle de andre små vaner og handlinger i hverdagen, der skal reducere CO2 og bremse klimaforandringerne, understreger Poul Erik Lauridsen, direktør i Klimaskovfonden.

Mulighed for klimabidrag forude 

Fonden arbejder lige nu på at udarbejde en egentlig standard for klimabidrag med afsæt i international praksis for klimaprojekter. Når det er på plads, bliver det muligt at støtte Danmarks klimamål med en fast pris pr. CO2-enhed og modtage et støttebevis. 

- Vi arbejder på højtryk med modeller og beregninger, så vi kan lancere vores standard for klimabidrag. Når vi åbner for donationer nu, er det fordi vi allerede har oplevet stor interesse for vores arbejde fra engagerede danskere, og vi er jo i fuld gang med at realisere de første 24 klimaprojekter, siger Poul Erik Lauridsen.  

Støt Klimaskovfonden og vær med til at gavne klimaet

 

Hvad går pengene til:

Hvad går pengene til?

Klimaskovfonden er etableret ved lov vedtaget af et enigt folketing i 29. december 2020. Med din donation bidrager du til at rejse skove og udtage lavbundsjorder i Danmark. Arealerne er sikret og dit bidrag går til at Klimaskovfonden rejser de første 23 nye skove og gennemfører et stort lavbundsprojekt på i alt 230 hektar i 17 danske kommuner de kommende år. Mange flere projekter er undervejs og 90% af de indsamlede donationer til at rejse skove og udtage lavbund. 10% går til styring af projekter, indsamling og fundraising. Klimaskovfonden garanterer, at din donation går til at rejse skov og udtage lavbundsjord i de 24 projekter, der allerede nu er i gang.

Du får en kvittering for donationen på den E-mailadresse, du har opgivet i forbindelse med donationen. Indtil videre kan donationer til Klimaskovfonden ikke trækkes fra i skat. 

Skov med lav opacity

Støt Klimaskovfondens arbejde

Du kan allerede nu være med til at støtte Klimaskovfondens arbejde med at rejse skov og omdanne opdyrket lavbundsjord til natur i Danmark. Så er du med til at reducere CO2 og gavne klimaet.