Gå til hovedindhold

Ny skov syd for Kolding giver mere natur

10.07.2024
lodsejerne på marken

Niels Kjeld planter skov på den jord han har ejet og dyrket i 20 år: ”Jeg har altid ønsket mig en skov. Det er en ekstra bonus, at det også gavner klimaet”.

Snart er der udsigt til en nyplantet skov på markerne mellem Vamdrup og Ødis syd for Kolding. Her har Niels Kjeld besluttet at gøre drømmen om en skov til virkelighed på lidt mere end fem hektar af sin jord. 

”Jeg har altid ønsket mig en skov men jeg synes, det var mange penge at bruge på det. At man kan få tilskud, gør det økonomisk overskueligt,” fortæller Niels Kjeld. I februar fik han støtte fra Klimaskovfonden, der rejser skove i Danmark som en del af klimaindsatsen. 

”Skoven bliver dels en produktionsskov og dels en lystskov, hvor biodiversiteten er i fokus. Jeg har et stort ønske om at forbedre levevilkårene for vilde dyr, og jeg er rigtig glad for, at jeg kan være med til at bringe noget natur tilbage i Danmark,” fortæller Niels Kjeld. 

Klimaskovfondens støtte til skovrejsningsprojekter, som det Niels Kjeld lægger jord til, finansieres af bidrag fra private og virksomheder, der gerne vil bidrage til klimaindsatsen. Helt konkret CO2-reduktion målt i tons CO2, som skoven over tid vil optage. 

"På den måde bringer Klimaskovfonden mennesker sammen, der vil handle for klimaet: Nogen har jord, de gerne vil plante skov på og andre vil gerne give bidrag til skovrejsning og få del i den gode historie om klimaeffekten. Det er en måde at sætte fart på klimaindsatsen ved hjælp af en af naturens egne metoder til at mindske CO2-udledningen, og så er der samtidig en masse positive sidegevinster ved mere skov," siger Poul Erik Lauridsen, direktør i Klimaskovfonden. 

Niels Kjeld og familien glæder sig til sig til at få en klimaskov, med mange forskellige træarter og blomstrende skovbryn.

”Jeg synes, det er dejligt, at stille jord til rådighed for klimaindsatsen på den måde. Det bliver min skov, og at det gavner klimaet, er for mig en ekstra bonus,” siger Niels Kjeld, der håber, at skoven en lille kilometer fra familiens ejendom bliver plantet til næste forår. 

Fakta om den nye skov

Der bliver plantet 5,2 hektar skov på tidligere landbrugsjord. Skoven vil over tid optage 1720 tons CO2, ifølge Klimaskovfondens beregning. Det svarer til hvad 150 danskere i gennemsnit udleder på et år. 

Klimaskovfonden blev nedsat af Folketinget i 2020 for at bidrage til Danmarks klimamål. Klimaskovfonden har aktuelt 144 skovrejsningsprojekter i gang over hele landet.