Gå til hovedindhold

Mere skov og natur i Danmark: 30 nye klimaprojekter ser dagens lys

03.03.2023
forårsskov anemoner

Klimaskovfonden har netop givet tilsagn til 30 nye klimaprojekter over hele landet, hvor der rejses ny skov eller hvor lavbundsjorder omdannes til natur- og vådområder.

Både kommuner, kirker og private lodsejere bidrager nu til klimaindsatsen ved at ville rejse skov eller udtage lavbundsjorder på deres arealer. I alt har 30 nye klimaprojekter netop fået tilsagn om støtte i Klimaskovfondens seneste ansøgningsrunde. Tilsammen vil de nye projekter betyde en reduktion af 75.000 tons CO2 over projekternes levetid og 268 hektar ny natur i Danmark.

”Vi er rigtig glade for, at så mange allerede har fået øjnene for muligheden for at lave klimaprojekter på deres jorder. Klimaindsatsen kræver handling fra alle sider, og når vi bruger naturens egne redskaber til at mindske CO2, kan vi samtidig glæde os over mere natur i Danmark, der er med til at beskytte vores drikkevand, forbedre vilkårene for biodiversitet og give nye muligheder for naturoplevelser” siger Poul Erik Lauridsen, direktør i Klimaskovfonden.

Ud af de 30 nye projekter er der 26 projekter, hvor der skal rejses skov. Heraf sker de 23 på arealer, hvor der samtidig er særlig interesse i at beskytte drikkevand. Det har været en prioritet for fonden, at skovrejsning både gavner klimaet, men også forbedrer for eksempel vandmiljø og biodiversitet. Klimaskovfonden har udover skovrejsningsprojekterne også givet støtte til fire lavbundsprojekter, der skal afprøve en forenklet metode for udtagning af små arealer med kulstofrige lavbundsjorder på under 10 ha.

”Alt i alt er vi rigtig tilfredse med at kunne støtte både skovrejsning og lavbundsprojekter, og med at kunne give støtte til alle typer lodsejere, både kommuner, private lodsejere og kirkerne, der er en stor jordbesidder i Danmark,” siger Poul Erik Lauridsen.

dk kort med baggrund

Klimaprojekter i en tredjedel af landets kommuner

Klimaskovfonden har med to ansøgningsrunder i fondens første år nu givet tilsagn til i alt 54 projekter, der til sammen dækker lige over 500 hektar. Projekterne er spredt over hele landet og med den seneste ansøgningsrunde er der projekter i gang i 35 kommuner. I syv kommuner er der givet tilsagn til hele tre projekter.

Der er regionale forskelle på, antallet af klimaprojekter, som Klimaskovfonden støtter. Region Midtjylland ligger i front med 17 projekter efterfulgt af Syddanmark og Region Sjælland med hver 16. Sidstnævnte har mindre landbrugsareal end de to øvrige regioner med flest projekter. Og selvom der er nogenlunde samme landbrugsareal i region Sjælland som i Nordjylland (omkring 460.000 hektar), så er der kun to nordjyske projekter med et begrænset areal.

I Region Hovedstaden, som er den region med markant mindst landbrugsareal, er der givet tilsagn til 3 projekter på i alt 60 hektar.

28 af projekterne sker på kommunalt ejede arealer, mens resten er på arealer ejet af kirker eller private lodsejere. I første ansøgningsrunde var det kun muligt for kommuner at søge støtte.

projekter marts 2023 Regioner

Regionale forskelle på antallet af klimaprojekter under Klimaskovfonden.