Gå til hovedindhold

Kirkers jorder kan blive til grønne skove

21.04.2023
Skov plantes på mark

Kirkerne kan bidrage til den grønne omstilling ved at stille jord til rådighed for skovrejsning. Det gavner både klimaet, biodiversitet og miljø og kan blive nyt naturligt samlingspunkt i lokalsamfundet. Kirker kan søge støtte til skovrejsning fra Klimaskovfonden.

Som Danmarks tredjestørste jordbesidder har de danske kirker tilsammen store arealer, der kan være en vigtig brik i den grønne omstilling. Typisk er jorden forpagtet ud til landbrugsdrift, men ved at plante skov på arealerne kan kirker både bidrage til klimaindsatsen og forbedre natur og miljø til glæde for lokalsamfundet.

”Udover klimaeffekten ved ny skov, så gavner det også naturen og biodiversiteten, at naturen får mere plads i vores land. Mange kirkers jorde ligger også tæt på landsbyer og mange mennesker har stor glæde af at have en skov i hverdagen til gåture og aktiviteter. Skoven kan samtidig blive et lokalt samlingspunkt og være rum for kirkelige handlinger eller foreningers eller skolers aktiviteter” siger Poul Erik Lauridsen, direktør i Klimaskovfonden.

Menighedsråd: Kirkerne skal gå foran og gøre noget for klimaet

Kirker og menighed kan til maj igen søge støtte til at rejse skov eller udtage lavbundsjorder af drift fra Klimaskovfonden. Der kan søges op til 65.000 kroner pr. hektar og som projektejer kan man selv sætte prisen for projektet og definere, hvilke dele af skovrejsningsprojektet skal gå til.

Senest har fire kirker eller menighedsråd fået tilsagn til skovrejsning fra Klimaskovfonden, der nedsat af Folketinget i 2020 for at sætte fart på klimaindsatsen. En af dem er menighedsrådene i Nørre Nebel-Lydum og Kvong mellem Esbjerg og Ringkøbing og her er der stor glæde over, at kirkens jord nu kan bruges som en del af klimaløsningen.

”Vi har længe ønsket at gøre noget andet end at forpagte jorden ud til landbrug, og har snakket om planerne i lang tid. Nu kom der pludselig en god mulighed for at rejse skov med Klimaskovfonden og vi har fået rigtig god hjælp af skovkonsulenterne, for der er jo meget, man skal sætte sig ind i” fortæller Lars Lyhne Christensen fra menighedsrådet, der har været initiativtager til projektet.

Han har lige haft resten af menighedsrådet med ude og se på arealet og nu håber de, at det hele går igennem, så der kommer de nødvendige tilladelser fra stiftet og at økonomien godkendes af provstiet. Skoven skal plantes 5-6 kilometer fra Nørre Nebel, og det er planen, at der skal være stier, så man kan gå tur i området, der bliver med en varieret natur med både kulturminder og et vådområde.

”Vi glæder os til at plante det første træ og vil holde en storslået åbning af skoven, når den er plantet. Vi skal alle sammen gå foran i den grønne omstilling og kirken har en del at sige. Når vi har så meget jord, så vi skal gå foran med et godt eksempel både i forhold til biodiversitet og CO2-optag. Der skal være mere klimaskov og vi synes, vi får det bedste ud af jorden, ved at bidrage til det. Det er godt, det ikke bliver til landbrugsjord igen, vi er på rette vej herude,” siger Lars Lyhne Christensen.

kirke

Støtte til skovrejsning på kirkejorde

Klimaskovfonden giver støtte til skovrejsning på kirkejorder på mindst 2 hektar og til at tage kulstofrige lavbundsjorder ud af landbrugsdrift og omlægge det til natur- og vådområde. Begge dele har en positiv klimaeffekt. Klimaskovfonden stiller krav om stor diversitet i de plantede skove og der skal også være en vis andel af biodiversitetsarealer.  

Der er flere årlige ansøgningsrunder og som ansøger sætter man selv prisen for projektet. De projekter med mest CO2-optag for pengene i hver ansøgningsrunde får tilsagn om støtte.

Den næste ansøgningsrunde er åben fra 15. maj- 30. juni 2023. Find information her

Klimaskovfonden holder webinar den 17. maj kl.16-17, hvor fonden fortæller om, hvordan man kommer i gang med et projekt og hvad det kræver at ansøge om støtte til skovrejsning eller udtagning af lavbundsjorder.