Gå til hovedindhold

Flere kirker vil rejse skov for klimaet

22.09.2023
Foto af dansk kirke med mark foran

Fire kirker er blandt dem, der har fået støtte til at rejse skov i Klimaskovfondens seneste ansøgningsrunde og med et nyt kort over kirkejorde bliver det endnu lettere for kirker at være med i den grønne omstilling.

Menighedsråd og kirker i Vallensbæk, Slagelse, Frederikssund og Svendborg har netop fået støtte af Klimaskovfonden til at rejse skov på den jord, de ejer. Tilsammen vilde nye skove på kirkejorder fylde knapt 40 hektar og binde 12500 tons CO2 over tid. I Vallensbæk på Københavns vestegn har menighedsrådet fået støtte til at rejse 16 hektar skov ved Vallensbæk Landsby i samarbejder med Vallensbæk kommune, der har lagt 6 hektar ind i projektet. Skovrejsningsprojektet indgår i et udvalg for grøn omstilling under menighedsrådet, der arbejder med at nedbringe kirkens CO2-udledning. Jorden har været forpagtet ud.

"Det er et attraktivt område lige ved Vallensbæk Landsby, så vi synes skovrejsning er en god ide. Det har været vigtigt for os helt fra start at skoven bliver et frirum med trampestier som bliver indbyggernes skov, som de kan få glæde af" siger Jørgen H. Laurtizen, der er med i menighedsrådet. 

Han fortæller, at der har været et par forhindringer undervejs. For eksempel har området været udpeget som "skovrejsning uønsket" men Vallensbæk Kommune har lavet et kommuneplantillæg, der ændrer denne status, da skoven vil udvide en grøn kile langs motorvejen. Samtidig er der på de områder kommunen har lagt ind i projektet vandhuller og eksisterende natur, så der kommer et større sammenhængende og spændende naturområde. 

"Vi har armene højt oppe over hovedet disse dage og glæder og til at komme i gang med projektet i samarbejde med kommunen," siger Jørgen H. Lauritzen.  

Klimaskovfondens tilsagn til Vallensbæk og de tre andre kirker kommer oven i forårets tilsagn til fire kirker, der vil rejse skov. 

Nyt interaktivt kort gør grøn omstilling nemmere

De otte kirker, der allerede er i gang får formentlig selskab af mange flere i fremtiden, hvor det bliver lettere for kirker at få overblik over mulighederne for at bruge jorderne til grønne formål, som fx skovrejsning. Folkekirkens Grønne Omstilling har nemlig lige lanceret et nyt interaktivt kortværktøj over kirkers arealer, hvor alle kan se, hvilke arealer, kirkerne ejer og hvordan det er muligt at bruge dem på måder der gavner klima, natur og biodiversitet. Det interaktive kort skal hjælpe menighedsråd og potentielle samarbejdspartnere med at træffe bæredygtige beslutninger om, hvordan kirkernes jord skal bruges.

Henrik Stubkjær, biskop over Viborg Stift og styregruppeformand for Folkekirkens Grønne Omstilling er taknemmelig for, at det nye værktøj nu bliver en realitet:

”Folkekirken spiller en vigtig rolle i Danmarks grønne omstilling af flere årsager: Vi er landets største civilsamfundsorganisation, vi er den tredjestørste jordbesidder i landet, og så råder folkekirken over bygninger, kirkegårde og jorder overalt i Danmark. Det nye redskab er med til at vise, hvordan folkekirkens aktører står sammen og bidrager til en grønnere fremtid. Vi bærer alle et fælles ansvar for at finde løsninger på de store problemer, som både klimaet og biodiversiteten lider under.”

 

Henrik Stubkjær

Biskop og styregruppeformand Folkekirkens Grønne Omstilling

Folkekirken spiller en vigtig rolle i Danmarks grønne omstilling af flere årsager: Vi er landets største civilsamfundsorganisation, vi er den tredjestørste jordbesidder i landet, og så råder folkekirken over bygninger, kirkegårde og jorder overalt i Danmark. Det nye redskab er med til at vise, hvordan folkekirkens aktører står sammen og bidrager til en grønnere fremtid. Vi bærer alle et fælles ansvar for at finde løsninger på de store problemer, som både klimaet og biodiversiteten lider under.

Ny mulighed for støtte til kirker

Den 2. oktober åbner Klimaskovfonden igen en ansøgningsrunde, hvor kirker kan søge støtte til skovrejsning, hvis de har arealer på mindst 2 hektar. Hvis man vil i gang med et skovrejsningsprojekt anbefaler fonden at man tager fat i en skovkonsulent, der kan hjælpe med ansøgning og projektbeskrivelse samt udførelse. Får man støtte til projektet kan udgifterne til konsulenten indgå i det samlede projekt, som finansieres af Klimaskovfonden. Fristen er den 15. november 2023. 

Hænder holder en bunke jord med lille træ

WEBINAR for kirker: ny mulighed for støtte til skovrejsning

Den 2. oktober åbner Klimaskovfonden en ny ansøgningsrunde, hvor kirker, kommuner, regioner og private lodsejere kan søge om støtte til skovrejsningsprojekter. På vores webinarer kan du høre mere om kriterier for at søge støtte og få svar på dine spørgsmål.

Vi holder webinar for kirker onsdag den 4. oktober kl. 16-17. Tilmeld dig og få tilsendt link.