Gå til hovedindhold

Seks kommuner har underskrevet KLIMA+ aftale

01.09.2023
mennesker på scenen til lanceringen af klima+ på klimafolkemødet

Seks kommuner har allerede underskrevet aftalen om klimahandling, da KLIMA+ partnerskabet blev lanceret på Klimafolkemødet i Middelfart.

danmarkskort med de involverede kommuner markeret

Seks kommuner er med fra start

Kommunerne har taget godt imod KLIMA+ partnerskaber, og byrådene i seks kommuner har allerede taget beslutning om at underskrive en aftale. Det er Roskilde, Randers, Høje-Taastrup, Esbjerg, Aarhus og Middelfart kommuner. 

Middelfart Kommune har sat et mål om tage 100 hektar kulstofrige lavbundsjorder ud af landbrugsdrift og rejse 100 hektar ny skov. De første 6,2 hektar er allerede plantet i samarbejde med Klimaskovfonden og to nye skovrejsningsprojekter er undervejs.

”Vi har siden vedtagelsen af vores DK2020-plan arbejdet målrettet på at rejse 100 hektar ny skov inden 2025”, siger Middelfart Kommunes borgmester, Johannes Lundsfryd Jensen og fortsætter:

”Vi er godt på vej, men har brug for ALLE værktøjer til at komme helt i mål. Samarbejdet med Klimaskovfonden kan vise sig at være lige den schweizerkniv vi mangler.”

Roskilde: godt redskab til mere natur

Også i Roskilde Kommune er der stor opbakning til KLIMA+, som kommunen ser som et redskab til også at få mere skov og natur. 

”Mere skov og jord, der ikke bliver dyrket, er en ekstremt vigtig indsats for kommunen i disse år, Først og fremmest for at mindske CO2 udslippet, men også for at beskytte vores drikkevand og tilbyde flere naturoplevelser. I Klima- og Miljøudvalget mener vi, at Klimaskovfonden kan hjælpe os på vej. Fonden har blandt andet gode erfaringer med at bringe lodsejere, der vil stille jord til rådighed, sammen med virksomheder, der vil medfinansiere projekter. Lodsejere får også ved partnerskabet mulighed for at få støtte til at plante skove med en dokumenteret klimaeffekt på deres jord”, siger formand for Klima- og Miljøudvalget, Jonas Bejer Paludan.

 

byskilt med roskilde med domkirken i baggrunden
billede fra event klima+ lancering

KLIMA+ blev lanceret på Klimafolkemødet i Middelfart med oplæg af borgmester Johannes Lundsfryd Jensen, professor i klimaforandringer Sebastian Mernild, kontorchef i KL Sara Røpke, direktør i Danske Vandværker Susan Münster og Klimaskovfondens direktør Poul Erik Lauridsen.

billede fra lanceringsevent med sara røpke på scenen og mange tilhørere

Kommunerne har en vigtig rolle i lokal klimahandling

Efter at professor i klimaforandring og leder af Climate Cluster på SDU, Sebastian Mernild, havde holdt en brandtale om behovet for klimahandling, understregede Sara Røpke, der er kontorchef i KL, kommunernes store rolle i at fremme lokal klimahandling.  

"Kommunerne gør rigtig meget uden, at der er nogen, der har sagt, at de skal. De laver blandt andet klimaplaner, hvor skovrejsning og udtagning af lavbundsjord vigtige indsatser i mange kommuners klimahandleplaner," sagde Sara Røpke.Hun understregede at plusset - adgang til bynær natur, mere biodiversitet, drikkevandsbeskyttelse og klimatilpasning - kan være betydningsfulde merværdier, når kommuner rejser skov og skaber ny natur. 

"Der er barrierer både for skovrejsning og udtagning af lavbundsjord. Men heldigvis kigges der på at fjerne (nogle af) dem. Fx skovbyggelinjen og mulighed for skov tæt på vindmøller. Og et ekspertudvalg med Johannes Lundsfryd Jensen i spidsen har lige givet gode anbefalinger til at sætte turbo på lavbundsindsatsen. Den største barriere er at finde arealer, for presset på arealerne er stort og stigende. Derfor har vi et generelt ønske om bedre muligheder for flersidet arealplanlægning" sagde Sara Røpke. 

Hvad går KLIMA+ ud på?

KLIMA+ partnerskab er en model kommuner kan bruge til sætte skub i klimaindsatsen og involvere både borgere, virksomheder og jordejere i fælles klimaprojekter, der kommer alle til gode - og indfrier de klimamål kommunerne har sat indenfor udtagning af lavbundsjorder og skovrejsning, der begge gode metoder til CO2-reduktion. 

Med en partnerskabsaftale kan kommunerne og Klimaskovfonden for eksempel lave øremærkede indsamlinger af klimabidrag fra virksomheder og borgere til projekter indenfor kommunegrænsen. Og der bliver plusset vigtigt, for med skovrejsning og udtagning af lavbundsjorder kommer der, ud over en målbar CO2-reduktion, en række positive synergieffekter, som lokalsamfundet får gavn af. Det kan være beskyttelse af drikkevand eller nye grønne oaser til glæde for borgerne. Det er de synergier, der er ”plusset" i KLIMA + partnerskaberne.