Gå til hovedindhold

Alle elsker egetræer

27.06.2024
foto af blade på egetræ

Egetræet er det mest populære træ, når der plantes skove med støtte fra Klimaskovfonden. I de første 50 nye skove, er der plantet eg i 88 % af skovene og tilsammen bliver det til en femtedel af arealet med ny skov.

Når Klimaskovfonden giver støtte til en ny skov, sammensættes den af forskellige træarter, som blandes i det, der kaldes kulturmodeller. Kulturmodellerne sikrer, at det bliver blandede skove med stor robusthed, og samtidig er det muligt at beregne det præcise CO2-optag. 

Den mest populære kulturmodel er den, der primært består af egetræer blandet med andre løvtræer. Den optræder i 88 % af de første 50 nye skove, der er plantet eller planlagt, og dækker en femtedel af det samlede areal.

.

”Det er jo de nye skovejere, der bestemmer hvilken slags skove, de gerne vil have - naturligvis tilpasset det lokale miljø. Og der kan vi se, at egetræet er så absolut den mest populære træart,” siger direktør Poul Erik Lauridsen og forklarer, at lodsejerne i det hele taget overvejende vælger hjemmehørende træarter.

Udover at være smukt og karakteristisk så er egen er en af de ældste hjemmehørende træarter, der vokser overalt i Danmark. Det er samtidig et af de træer, som flest andre arter fx insekter, knytter sig til og det giver et godt udgangspunkt for at understøtte biodiversiteten i de nye skove.

Også kulturmodellerne med bøg og andre løvtræer er blandt de mest anvendte, mens skovfyr og douglas er de mest udbredte kulturmodeller med nåletræer i de nye skove.

foto af hænder der holder et lille egetræ

vidste du at...

  • Et bord af 70 kg. egetræ lagrer 114,58 kg CO2. Det svarer til den mængde CO2, der udledes ved produktion af 23 hakkebøffer eller på en flyvetur fra København til Stockholm (kilde trae.dk) 
  • Egetræ er stærkt og holdbart og populært til møbler og gulve og har været brugt til bindingsværk, skibe, vogne og broer og til tønder til lagring af vin og spiritus.
  • Danmarks ældste levende væsen er et egetræ, der skønnes at være 1500 år gammelt. Det hedder Kongeegen og står ved Jægerspris.
  • Egen er en af de ældste hjemmehørende træarter og den kan vokse overalt i Danmark. Det er et karakteristisk træ, der kan blive mange hundrede år gammelt og et af de træer, som flest andre arter fx insekter, knytter sig til.