Gå til hovedindhold

Ny model for klimahandling sammen i kommunerne

15.08.2023
luftfoto af landskab

Klimaskovfonden lancerer en ny model for kommunale partnerskaber, der kan bringe lodsejere og virksomheder indenfor kommunegrænsen sammen om klimaprojekter. Lanceringen sker på Klimafolkemødet i Middelfart den 1. september, hvor kommuner og kommunale aktører inviteres til debat og reception.

På Klimafolkemødet i Middelfart løfter Klimaskovfonden sløret for en ny model, der kan sætte skub i kommuners klimaindsats og involvere både borgere, virksomheder og jordejere i fælles klimaprojekter, der kommer alle til gode. For kommunerne er det en måde at sætte fart på de klimaprojekter, som mange kommuner har skrevet ind i de kommunale klimamål. For lodsejere i kommunen er det en mulighed for at få finansiering til klimaprojekter og for borgere og virksomheder i kommunen er det en ny mulighed for klimahandling, der får et helt konkret aftryk i form af ny skov eller natur indenfor kommunens grænser.

Partnerskabsmodellen, som fonden kalder KLIMA+partnerskaber, er en model for arealbaseret klimahandling. Når man bruger de redskaber, som Klimaskovfonden arbejder med, skovrejsning og udtagning af lavbundsjorder, bliver resultatet en målbar CO2-reduktion, men det giver også en række positive synergieffekter som fx mulighed for at skabe mere natur eller beskytte drikkevand i området. 

”Når vi bruger naturens egne metoder til at skabe klimaeffekt, så får vi samtidig en masse plusser i form af mere natur, som på sigt vil gavne biodiversitet, skabe attraktive lokalområder og forbedre både miljøet og borgernes sundhed og trivsel. Samtidig leverer vi et væsentligt bidrag til Danmarks klimaindsats, så det er klimahandling plus meget mere” siger Kirsten Brosbøl, forperson i Klimaskovfonden.

Plusser for kommune, borgere, lodsejere og virksomheder

Kommuner der tilslutter sig Klimaskovfondens model får et redskab til at indgå lokale Klima+ partnerskaber med lodsejere, der vil stille jord til rådighed og virksomheder, der vil finansiere projekter skovrejsning ved at give et bidrag, der leverer en målbar CO2-effekt. Fonden kan for eksempel facilitere partnerskaber mellem virksomheder og lodsejere eller lave indsamlinger af bidrag til øremærkede projekter i kommunen.

”KLIMA+ partnerskaber er blevet til i en erkendelse af, at hvis vi skal nå klimamålene, så skal alle bidrage og der skal nye løsninger i spil. Klimaskovfonden er netop sat i verden for at bringe forskellige aktører fra forskellige sektorer sammen om klimahandling, og den model giver vi nu også kommunerne mulighed for at gøre brug af med KLIMA+ partnerskaberne,” siger Kirsten Brosbøl.

Talks, debat og reception når Klimaskovfonden lancerer KLIMA+ partnerskab

TID: fredag den 1. september 2023 kl. 14.30-15.45 

STED: SINATUR mad og mødested på Klimafolkemødet i Middelfart 

Moderator: Sofie Mohanty Hviid, Klimajournalisterne.dk  

  • Klimakrisen – det er tid til handling for alle. Sebastian Mernild, leder af SDU Climate Cluster og professor i klimaforandringer og glaciolog, sætter rammen med aktuel status på klimaudfordringerne og behovet for handling på tværs af sektorer.
  • Kommunernes rolle og potentiale i klimaindsatsen – skov og lavbund som redskab i DK2020 planer, Sara Røpke, KL.
  • Intro til KLIMA+partnerskaber ved Poul Erik Lauridsen, direktør i Klimaskovfonden. 
  • Hvad får en kommune ud af KLIMA+ ? Borgmester Johannes Lundsfryd, Middelfart Kommune fortæller hvorfor de har indgået aftale.
  • KLIMA+ - når klimaskov beskytter drikkevand, Susan Münster, Dansk Vandværker fortæller om et af plusserne.
  • Debat og mingling og snacks og bobler frem til 15.45