Gå til hovedindhold

Rådgivende Udvalg

Miljøministeren udpegede d. 29/10 2021 Klimaskovfondens Rådgivende Udvalg, der bistår fondens ledelse med indsigt og faglig viden, så fonden kan forme sine aktiviteter med størst mulig effekt i forhold til sit formål.

Medlemmerne repræsenterer centrale aktører og interessenter inden for fondens område, og de skal sikre, at vigtige perspektiver og vidensområder bliver taget i betragtning i bestyrelsens dispositioner, så fonden kan agere på det bedst mulige grundlag.

Udvalget mødes cirka 2 gange årligt.

Se Kommissorium for Klimaskovfondens Rådgivende Udvalg

 

Det Rådgivende udvalg

 

 • CONCITO: Christian Ibsen, direktør
 • Dansk Skovforening: Niels Otto Lundstedt, næstformand
 • Landbrug & Fødevarer: Niels Peter Nørring, Klimadirektør og direktør for bæredygtighed, miljø & EU,
 • Dansk Industri: Kitt Bell Andersen, chefkonsulent og sekretariatsleder
 • Dansk Erhverv: Anette Albjerg Ejersted, fagchef for Miljø og Cirkulær økonomi
 • Klimarådet: Jette Bredahl Jacobsen, næstformand
 • Danmarks Naturfredningsforening: Tine Nielsen Skafte, naturpolitisk rådgiver
 • DANVA: Anne Scherfig, sektionsleder, HOFOR A/S
 • Friluftsrådet: Johan Husfeldt, politisk konsulent
 • Kommunernes Landsforening: Sara Røpke, kontorchef i Center for Klima og Erhverv
 • Danske Regioner: Bente Villumsen, leder for Videnscenter for Miljø og Ressourcer
 • Træ- og møbelindustrien: Simon Auken Beck, konsulent
 • 3F: Katrine Lindegaard, politisk konsulent
 • Rektorkollegiet: Vivian Kvist Johannsen, seniorforsker og sektionsleder for Skov, Natur og Biomasse ved Københavns Universitet
 • Rektorkollegiet: Jørgen E. Olesen, institutleder på Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.