Gå til hovedindhold

Udvalg og arbejdsgrupper

Miljøministeren har udpeget Klimaskovfondens Rådgivende Udvalg, der bistår fondens ledelse med indsigt og faglig viden, og bestyrelsen har nedsat arbejdsgrupper og udvalg, der følger arbejdet.

Det rådgivende udvalg

Miljøministeren udpegede den 29. oktober 2021 Klimaskovfondens Rådgivende Udvalg, der bistår fondens ledelse med indsigt og faglig viden, så fonden kan forme sine aktiviteter med størst mulig effekt i forhold til sit formål. Medlemmerne repræsenterer centrale aktører og interessenter inden for fondens område, og de skal sikre, at vigtige perspektiver og vidensområder bliver taget i betragtning i bestyrelsens dispositioner, så fonden kan agere på det bedst mulige grundlag.

Udvalget mødes cirka 2 gange årligt.

Se Kommissorium for Klimaskovfondens Rådgivende Udvalg

Medlemmer af det rådgivende udvalg

 • CONCITO: Christian Ibsen, direktør
 • Dansk Skovforening: Niels Otto Lundstedt, næstformand
 • Landbrug & Fødevarer: Niels Peter Nørring, Klimadirektør og direktør for bæredygtighed, miljø & EU,
 • Dansk Industri: Kitt Bell Andersen, chefkonsulent og sekretariatsleder
 • Dansk Erhverv: Anette Albjerg Ejersted, fagchef for Miljø og Cirkulær økonomi
 • Klimarådet: Jette Bredahl Jacobsen, næstformand
 • Danmarks Naturfredningsforening: Tine Nielsen Skafte, naturpolitisk rådgiver
 • DANVA: Anne Scherfig, sektionsleder, HOFOR A/S
 • Friluftsrådet: Johan Husfeldt, politisk konsulent
 • Kommunernes Landsforening: Sara Røpke, kontorchef i Center for Klima og Erhverv
 • Danske Regioner: Mikkel Brandrup, chefrådgiver, Klima
 • Træ- og møbelindustrien: Simon Auken Beck, konsulent
 • 3F: Katrine Lindegaard, politisk konsulent
 • Rektorkollegiet: Vivian Kvist Johannsen, seniorforsker og sektionsleder for Skov, Natur og Biomasse ved Københavns Universitet
 • Rektorkollegiet: Jørgen E. Olesen, institutleder på Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. 

Certificeringsudvalg

Bestyrelsen har udpeget et udvalg til at understøtte arbejdet med udvikling af standarder og certificering. 

Klimacertificeringsudvalget har til formål at bidrage til udviklingen af Klimaskovfondens salg af CO2-enheder, herunder en fremtidig standard/certificeringsordning samt arbejdet med klimakompensation.

Udvalgsmedlemmer fra bestyrelsen 

 • Hanne Søndergaard: Executive Vice President og Chief Agriculture & Sustainability Officer, Arla Foods.
 • Bo Jellesmark Thorsen: Dr.agro., ph.d. og institutleder, Inst. for Fødevare- og Ressourceøkonomi, KU.

Udvalgsmedlemmer fra det rådgivende udvalg

 • Vivian Kvist Johannsen, seniorforsker og sektionsleder for Skov, Natur og Biomasse ved Københavns Universitet
 •  Jørgen E. Olesen, institutleder på Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.

Projektudvalg

Klimaskovfondens bestyrelse har nedsat et projektudvalg, der har til formål fagligt at kvalificere fondens standarder for skovrejsning og lavbundsudtag samt sekretariatets udvælgelse af de projekter, som fonden tildeler støtte, med henblik på at sikre, at projektporteføljen indfrier fondens formål. 

Udvalgsmedlemmer fra bestyrelsen 

 • Jørgen Bo Larsen: Ph.d. og professor emeritus i skovbrug.
 • Signe Normand: Ph.d., professor og centerleder ved Institut for Biologi, AU.
 • Lars Hvidtfeldt: Direktør, Gl. Kirstineberg.

Mere om Klimaskovfonden

Klimaskovfonden har en bestyrelse hvoraf Miljøministeren har udpeget syv bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden, mens klima-, energi- og forsyningsministeren har udpeget et bestyrelsesmedlem.