Gå til hovedindhold

Fart på skov og lavbund: Støtte til 29 nye projekter med klimaeffekt

13.09.2023
nyt træ bliver kontrolleret

28 nye skovrejsningsprojekter og 1 lavbundsprojekt får støtte i Klimaskovfondens seneste ansøgningsrunde. Det vil over tid betyde, at Danmarks CO2-udledning bliver reduceret med knapt 100.000 tons.

28 nye skovrejsningsprojekter og 1 lavbundsprojekt har netop fået tilsagn om støtte fra Klimaskovfonden efter ansøgningsrunden i forsommeren. Projekterne vil på sigt nedbringe Danmarks CO2-udledning med knapt 100.000 tons CO2 og dermed være et bidrag til at nå Danmarks klimamål.

Samtidig betyder de nye projekter også, at danskerne får glæde af 240 hektar ny skov og med mange forskellige træarter og plads til områder, hvor biodiversiteten prioriteres, fx lysåbne områder eller områder med urørt skov.

"Når vi bruger naturens egne metoder til at binde CO2, får vi merværdi i form af mere skov og natur, der bliver et plus for lokalområder og naboer, men også for noget så afgørende som vores drikkevand," siger Poul Erik Lauridsen, direktør i Klimaskovfonden. Han peger på, at 80 % af de nye skovrejsningsprojekter sker på områder, hvor det samtidig beskytter drikkevand.

Fonden modtog 38 ansøgninger i forårets ansøgningsrunde og har givet tilsagn om støtte for mere end 18 millioner kroner. En ny ansøgningsrunde med fokus på skovrejsning åbner den 2. oktober 2023. 

 

Sjælland og Syddanmark i den grønne førertrøje

I den aktuelle ansøgningsrunde er der 16 ud af de 29 nye projekter, der ligger i Region Syddanmark. Det betyder, at regionen ligger i front med i alt 29 af Klimaskovfondens skovrejsningsprojekter, hvor private lodsejere, kirker eller kommuner stiller jord til rådighed i klimaindsatsen. Region Syddanmark bliver efterfulgt af Sjælland, der trods et mindre areal har 27 projekter, hvor der rejses skov eller udtages lavbundsjorder med klimaeffekt.

"Vi er landsdækkende med nye projekter i alle regioner, men vi mærker især stor interesse fra Sjælland, Fyn og Sønderjylland. Der er rigtig mange gode projekter hos lodsejere, der vil bidrage til klimaindsatsen, og vi glæder os til at se træerne blive plantet og vokse til de kommende år, så vi både får gavn af klimaeffekten og glæde af mere skov og natur" siger Poul Erik Lauridsen, direktør i Klimaskovfonden. 

Klimaskovfondens skovrejsning finansieres af bidrag fra private og virksomheder, der vil være med i Danmarks klimaindsats ved at give klimabidrag til fondens projekter på dansk jord. 

 

foto af dame der går ved nyplantet skov
figur der viser fordeling af projekter på regioner

Samlet set har Klimaskovfonden 77 projekter i gang fordelt i alle landets regioner. Det er i alt 735 hektar ny skov eller gendannet natur, der vil reducere udledningen af drivhusgasser med 242.000 tons over tid. Det svarer til alle borgernes årlige udledning i en kommune som Odder eller Glostrup, hvor der bor godt 22.000 indbyggere.