Gå til hovedindhold

Private skoves herlighedsværdi kan måles i kroner og øre

08.03.2024
foto af to glade børn i en skov

Der er gode grunde til at anlægge skov, hvis du vil give dig selv eller familien ekstra værdi eller ønsker at øge salgsværdien af en landejendom. Det viser et nyt studie fra Københavns Universitet.

Det skaber værdi både i livskvalitet og økonomisk, at blive småskovejer. Det er en af konklusionerne i en undersøgelse fra sidste år, hvor forskere sætter kroner og øre på det, vi alle sammen kan mærke, når vi har været en tur i skoven: herlighedsværdien.

Undersøgelsen fra Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) på Københavns Universitet, har ved hjælp af store datasæt kunnet skære andre faktorer fra og vise, at privat skov har en positiv betydning for salgsprisen af en landejendom. 

Højere pris for ejendom med skov

Undersøgelsen viser en markant forskel i prisen på landejendomme med og uden skovarealer over en halv hektar. Værdien øges med 25.000-75.000 kroner pr. hektar privat skov. Og det er vel at mærke en værdi, der rækker ud over indtjeningsmuligheder ved fx jagt og tømmer.

"Faktisk viser tallene i vores studie, at uanset er en lille eller en lidt større skov, så er salgsprisen præget af en værdi, som må tillægges ejerglæde ved skoven, altså den her oplevede herlighedsværdi. Vi har ikke alle skovstørrelser i undersøgelsen, men ud fra de data vi har, så ser det ud til at værdistigningen følger skovens størrelse. Jo mere desto bedre,” siger Marie Lautrup, der står bag undersøgelsen som postdoc ved sektion for Miljø og Naturressourcer på (IFRO).

foto af hus i udkanten af en skov

Marie Lautrup

Forsker, IFRO

Uanset om det er en lille eller en lidt større skov, så er salgsprisen præget af en værdi, som må tillægges ejerglæde ved skoven, altså den her oplevede herlighedsværdi.

Hvordan defineres herlighedsværdi?

Herlighedsværdi er det der ikke umiddelbart kan sælges på et marked, for eksempel tømmer og jagtleje.

Det kan forstås som de kvaliteter i et sted eller miljø som gør det attraktivt at benytte fx i forbindelse med naturskønne omgivelsers betydning for et hus' salgsværdi.