Gå til hovedindhold
Kig mod himlen

Du kan bidrage til den danske klimaindsats

Alle kan være med til at plante træer og skabe ny natur i Danmark, og på den måde bidrage til at begrænse CO2-udledningen og bremse klimaforandringerne.

Støt Klimaskovfondens arbejde

Støt Klimaskovfondens projekter

Alle kan være med til at øge skovarealet i Danmark og udtage kulstofrige lavbundsjorder gennem økonomiske bidrag til Klimaskovfondens arbejde.

baggrund grøn

Vil din virksomhed samarbejde med os?

Klimaskovfonden indgår samarbejder med virksomheder, der vil gøre en ekstra indsats for klimaet.

baggrund grøn

Standard for klimabidrag

I tredje kvartal 2022 lancerer vi vores standard for klimabidrag der udvikles efter høj international praksis for klimaprojekter. Dette sikrer transparens og troværdighed for vores projekter og deres klimaeffekt. Hermed bliver det muligt at støtte Danmarks klimamål med en fast pris pr. CO2-enhed.

baggrund grøn

Bidrag med din jord

Ejer du jord i Danmark kan du bidrage til de danske klimamål ved at søge støtte til at etablere et klimaprojekt på din jord. Vi støtter skovrejsning og udtagning af lavbundsjorde - og du beholder ejerskabet.

Støtte til klimaprojekt

Søg om støtte til etablering af skov eller udtagning af lavbundsjord på dine arealer