Gå til hovedindhold

Klimaskove kan give danskerne nye rekreative områder

22.05.2023
Lysning i skov med borde og bænke

Ophold i naturen styrker menneskers mentale og fysiske sundhed og gør det attraktivt at være nabo til området. Derfor er det en god ide at tænke rekreative muligheder med i projekter, der skaber ny natur. Der er gode råd og økonomisk støtte at hente hos Friluftsrådet til friluftsfaciliteter og stier i nye skove og naturområder.

Når der anlægges ny skov, eller når et lavbundsområde omdannes til natur- og vådområde, har det stor værdi for de mennesker, der bor i nærområdet, at der er adgang til området og mulighed for at gå en tur.

Sådan lyder det fra paraplyorganisationen Friluftsrådet, der arbejder for at flere kommer ud i naturen. 

Nye skove kan hurtigt få stor rekreativ værdi for de borgere, der bor i nærheden, hvis man tænker friluftsliv med ind i planlægningen af ny skov. Det bidrager til at gøre det attraktivt at bo og leve i det område, at der er god adgang til skov og andre naturområder, tæt på, hvor man bor. Man vil som skovejer styrke lokalsamfund og lokale fællesskaber ved at skabe mulighed for, at der er god adgang til nye skovområder. Det vil give ekstra værdi, hvis man indtænker, hvad der skal til for, at folk med forskellige behov får en god oplevelse. Det kan fx være en sti, et muldtoilet eller et sted hvor det er muligt at spise en madpakke eller overnatte i det fri” siger Winni Grosbøll, der er direktør i Friluftsrådet.

Rådet anbefaler, at lodsejere undersøger, hvad forskellige målgrupper synes, der skal til for, at de vil få størst mulig gavn af områderne. Man kan for eksempel spørge den lokale børnehave eller lokale foreninger.

”Vi ved, at når folk inviteres ind som aktivt deltagende i såvel planlægningen af skovrejsning, som i den fysiske udvikling af unge skovlandskaber, styrkes båndene mellem såvel naturen og lokalsamfundet som i selve lokalsamfundet. Og man passer bedre på et, man er en del af, ” siger Winni Grosbøll.

Friluftsliv som synergieffekt ved Klimaskovfondens nye skove

Når man søger om støtte til skovrejsning eller udtagning af lavbundsjorder hos Klimaskovfonden skal projektet score point på synergieffekter som fx rekreativ værdi. Der kan gives point for beliggenhed, hvis området ligger tættere end 1 kilometer fra en by eller i en kommune, hvor der ikke i forvejen er meget skov. Derudover kan der også gives point, hvis man udvider offentlighedens adgang eller planlægger faciliteter og stier.

Søg ekstra støtte til friluftsfaciliteter

Friluftsrådet nøjes ikke med at give inspiration og gode råd. Lodsejere kan også søge tilskud til offentligt tilgængelige friluftsfaciliteter i nye naturområder gennem Udlodningsmidler til Friluftsliv under temaet ”Fysiske rammer for friluftsliv”.  

”Vi støtter store og små projekter i hele landet, der forbedrer mulighederne for befolkningens friluftsliv og naturforståelse. Fx til etablering af friluftsfaciliteter og andre fysiske tiltag, der forbedrer adgangsforholdene på et naturområde og/eller skaber nye muligheder for friluftsaktivitet i et naturområde. Man er meget velkommen til at kontakte os for gode råd og vejledning om mulighederne for støtte”, siger Winni Grosbøll.

De næste ansøgningsfrister for Udlodningsmidler til friluftsliv er den 15. juni og den 15. september 2023.

skov med sti

Eksempler på projekter, der har fået støtte fra Udlodningsmidler til Friluftsliv

Kirke omdanner landbrugsjord til grønt naturområde

Ågerup-Kirkerup-Hvedstrup Menighedsråd nær Roskilde har i 2022 fået 300.000 kr. i tilskud til at etablere et frilufts- og naturområde på 4,1 ha tidligere landbrugsjord ved Hvedstrup. Tilskuddet går til bålhytte, bålsted, bænke, grusstier mv. Kirkejorden omdannes fra konventionelt dyrket agerjord til et åbent, frit tilgængeligt og grønt naturområde til glæde og gavn for naturen, dyrelivet og områdets beboere. Målet er bl.a. at tiltrække flere trækfugle, som følge af reetablering af vådområder, som over tid er blevet drænet til fordel for landbruget.

Mindre vådområde med stor herlighedsværdi

Nr. Hostrup og Omegns Beboerforening i Aabenraa har i 2021 fået 49.500 kr. i tilskud til en shelterplads i nyetableret vådområde. Tilskuddet går til bålhytte, sheltere og borde-/bænkesæt. Projektet er et samarbejde med en lokal lodsejer, der har etableret vådområdet og besluttet at gøre det offentligt tilgængeligt efter ønske fra lokale borgere. Mere info om vådområdeprojektet kan ses her.

Bro og fugleudkigspost giver nye oplevelser

Nordmors Beboerforening på Mors har i 2020 fået 180.000 kr. i tilskud til fugleudkigspladser med tilhørende stier, skilte, plancher, borde-/bænkesæt og bro over kanal. Projektet skal forbedre adgangsforholdene til vådområderne Hundsø og Biskær, der blev etableret i 2017 som en del af kommunens indsats for at begrænse udledning af kvælstof og fosfor til vand- og fjordmiljøet ifm. landbrugsdrift.