Gå til hovedindhold

200 hektar ny skov i Danmark skal beskytte drikkevand

02.05.2023
drikkevand

Klimaskovfonden gav i marts tilsagn om støtte til at rejse skov 23 steder i landet, hvor der er særligt fokus på at beskytte drikkevand. Arealerne, der til sammen udgør 200 hektar, opfylder dermed både behov for at nedbringe CO2-udledning og beskytte grundvandet. Nu kan endnu flere arealer komme i spil, når fonden åbner en ny ansøgningsrunde.

Ud af de i alt 30 tilsagn til projekter i fondens ansøgningsrunde fra efteråret 2022 er de 23 projekter på arealer, der enten er vandindvindingsoplande, arealer med særlige drikkevandsinteresser eller arealer med drikkevandsinteresser. I den seneste ansøgningsrunde lagde Klimaskovfonden særlig vægt på at give støtte til arealer, hvor grundvandet samtidig skal beskyttes. Ny skov beskytter drikkevand fordi træer opsuger næringsstoffer, og når der plantes skov med støtte fra Klimaskovfonden, må der heller ikke sprøjtes og gødskes på områderne.

Ekstra støtte til skovrejsning på indvindingsoplande

Lodsejere kan søge tilskud fra deres vandselskab, hvis de vil ophøre med landbrugsdrift og sprøjtning og gødskning på vandindvindingsoplande, og med en aftale mellem DANVA, Danske Vandværker og Klimaskovfonden kan lodsejere samtidig søge støtte til skovrejsning. Det skal være et ekstra incitament for lodsejere, at de samtidig kan søge støtte til at rejse skov på arealerne fra Klimaskovfonden.

”Vores ambition er, at de arealer, der bruges til skovrejsning for at få en klimagevinst, så vidt muligt også opfylder andre formål, som for eksempel at beskytte vores drikkevand eller skabe nye rekreative muligheder for lokalbefolkningen. Derfor har vi særligt prioriteret skovrejsningsprojekter på arealer, hvor drikkevand skal beskyttes og det er der blevet taget godt imod fra lodsejere. Derfor har vi også store forventninger til den kommende ansøgningsrunde,” siger Poul Erik Lauridsen, direktør i Klimaskovfonden.

Der er i Danmark er ca. 300.000 ha vandindvindingsoplande, hvoraf 180.000-200.000 ha er landbrugsareal, hvilket svarer til 8 % af det samlede landbrugsareal.

Ny ansøgningsrunde 15. maj

Klimaskovfonden sætter også i år fokus på skovrejsning på disse arealer og åbner en ny ansøgningsrunde den 15. maj 2023. Her er der en særlig pulje med 10 millioner kroner, hvor private lodsejere med arealer med drikkevandsbeskyttelse kan søge støtte til skovrejsning.