Gå til hovedindhold

Skovrejsning og lavbundsudtag er centralt i mange kommuners klimamål

11.04.2023
Kommune
Biodiversitet lavbund

En kortlægning af kommunernes klimamål gennem DK2020 viser, at cirka to ud af tre kommuner har sat konkrete mål for skovrejsning og lavbundsudtag. Det er positivt, lyder det fra Klimaskovfonden, for kommunerne har en vigtig rolle i at realisere arealbaserede klimaprojekter.

"Det er meget positivt, at de to klimaredskaber Klimaskovfonden giver støtte til, nemlig udtagning af kulstofrige lavbundsjorder og skovrejsning, indgår i kommunernes DK2020 klimahandleplaner". Sådan lyder det fra Klimaskovfondens direktør Poul Erik Lauridsen efter en gennemgang af 35 kommuners DK2020-planer, hvor cirka to ud af tre kommuner har sat konkrete mål for CO2-reduktion gennem skovrejsning og lavbundsudtag indenfor kommunens grænser.

"Det er helt tydeligt, at kommunerne har tænkt skovrejsning og lavbundsudtag med i deres klimaplaner. Hvis de ikke har sat konkrete mål endnu, så har rigtig mange kommuner i hvert fald skrevet en forventning om CO2-reduktion gennem ændret arealanvendelse, hvor skovrejsning og lavbundsudtag er væsentlige redskaber” siger Poul Erik Lauridsen.

Til eksempel har Holbæk, Jammerbugt, Lemvig og Fredericia mål om at rejse 500 ha skov inden 2030, mens Randers har en ambition om 3000 hektar ny skov. På lavbundsområdet udmærker Skive Kommune og Jammerbugt Kommune sig ved at have mål på omkring 1000 hektar, mens Holbæk, der også er den mest lavbundsrige kommune på Sjælland har et mål om udtagning af 1500 hektar inden 2030.

”Kommunerne spiller en vigtig rolle i forhold til de arealbaserede klimaprojekter, både ved at ansøge om støtte som lodsejere til klimaprojekter på kommunale arealer men i høj grad også for at få private lodsejere til at lave klimaprojekter og ved at involvere borgere og virksomheder i kommunen til at finansiere indsatserne. Den slags samarbejder, kan Klimaskovfonden facilitere og det giver nogle nye muligheder for, at vi sammen kan nå klimamålene” siger Poul Erik Lauridsen, direktør i Klimaskovfonden.

Klimaskovfonden har i fondens første år givet tilsagn til i alt 54 projekter, der til sammen dækker lige over 500 hektar. Projekterne er spredt over hele landet og med den seneste ansøgningsrunde er der projekter i gang i 35 kommuner. I syv kommuner er der hele tre projekter i gang på både kommunale og privatejede arealer.

skov i skumring

Projekter i mere end hver tredje kommune

Klimaskovfonden har med to ansøgningsrunder i fondens første år nu givet tilsagn til i alt 54 projekter, der til sammen dækker lige over 500 hektar. Projekterne er spredt over hele landet og med den seneste ansøgningsrunde er der projekter i gang i 35 kommuner. I syv kommuner er der givet tilsagn til hele tre projekter.

35 kommuner

54 projekter