Gå til hovedindhold

Nye skove får point for at beskytte vandmiljøet

25.03.2024
foto af skov ned til strand

Klimaskovfonden indfører nye muligheder for at score point på synergieffekter, når der ansøges om klimaprojekter. Fremover kan projekter, der mindsker kvælstofudledning og gavner vandmiljøet, opnå flere point for synergieffekter.

Fra den kommende ansøgningsrunde rykker vandmiljø op som en central synergieffekt i Klimaskovfondens projekter. Hvis man rejser skov eller udtager lavbundsarealer i nærheden af indre farvande med kritisk økologisk tilstand, kan man fremover score flere point for synergieffekter i sin ansøgning til fonden. 

Indtil nu har man kunnet opnå to point for at tilgodese vandmiljøet, men nu sætter fonden fokus på skovrejsning som instrument til at forbedre vandmiljøet med en differentieret pointskala ud fra de indre farvandes samlede økologiske tilstande som det fremgår af gældende vandområdeplaner (2021-2027). 

”Hvis man omlægger et areal til skov eller natur vil det alt andet lige mindske udledningen af kvælstof, som har store konsekvenser for livet i fjorde og indre farvande. Med den nye mulighed for at få point belønner vi projekter, der ligger steder, hvor der er brug for en særlig indsats for at få renere vandmiljø,” forklarer direktør Poul Erik Lauridsen.

Jo mere kritisk tilstanden er i et område, jo flere point kan man få ved at rejse skov eller omdanne dyrkede lavbundsjorder til natur i området. Dette vurderes ud fra et GIS-kort. 

kort over vandmiljø hotspots

”Synergiscore” er vigtig i klimaprojekter

I forvejen er der særligt fokus på synergieffekter ved skovrejsning og lavbundsprojekter i form af drikkevandsbeskyttelse, biodiversitet og friluftsmuligheder. Man skal have mindst 8 point for at komme i betragtning til støtte fra Klimaskovfonden og hvis flere projekter har samme pris per ton CO2, der reduceres, så vil der blive prioriteret efter projekternes ”synergiscore”. 

”Med den nye pointskala for vandmiljø skaber vi incitament til, at der bliver rejst skov på arealer, hvor det både giver CO2-effekt, men også give en positiv effekt for vores vandmiljø. Men det betyder også, at der bliver flere muligheder for at opnå de minimum 8 synergipoint, som kræves for at kunne få støtte fra Klimaskovfonden til skovrejsning og udtagning af lavbundsjorder” siger Poul Erik Lauridsen.

 

Sådan får et projekt vandmiljø-point

Fra den kommende ansøgningsrunde indfører Klimaskovfonden en ny pointskala med fokus på synergieffekten ’vandmiljø og kvælstofreduktion’. Udgangspunktet for at vurdere beliggenheden er et Danmarkskort med GIS-lag over økologisk tilstand for kystvande.

  • 5 point, hvis projekter ligger i kystvandopland til indre farvande med dårlig økologisk tilstand (de røde områder på kortet) 
  • 3 point i kystvandoplande med ringe eller moderat økologisk tilstand (de orange og gule områder på kortet)
  • 1 point i kystvandoplande til god økologisk tilstand (grønne områder)