Gå til hovedindhold

Politikere besøger klimaskov i Randers

12.06.2023
Politikere ved flag med Klimaskovfondens logo

Der blev sagt store ord om små pinde da borgmester og folketingsmedlemmer i dag var med til at plante træer i den nye Klørupskov i Randers. Skoven er plantet som et led i klimaindsatsen og den vil optage 2000 tons CO2, når den vokser op.

Store ord om små pinde med stor klimaeffekt

Endnu er det bare pinde på en mark. Men når egetræerne og nåletræerne i Klørupskov vokser op de kommende år, så vil de optage drivhusgasser og dermed bidraqe til at mindske Danmarks CO2-udledning.

Derfor blev der også sagt store ord om de små pinde da borgmester Torben Hansen, sammen med folketingsmedlemmerne Malte Larsen (S) og Camilla Fabricius (S) tog den nye skov i øjesyn og plantede deres egne symbolske egetræer. 

”I Randers Kommune er vores mål at plante 3000 hektar ny skov inden 2030, og Klørupskov er en af de første klimaskove, vi har rejst i samarbejde med Klimaskovfonden. De mange nye skovarealer får stor betydning for vores klimaindsats ved at suge CO2 ud af atmosfæren. De vil gavne miljøet og biodiversiteten ved at beskytte grundvandet og blive levested for planter og dyr. Og så giver de nye skove os flere muligheder for at opleve naturen. Derfor ser jeg frem til, at vi i et tæt samarbejde med landbruget, virksomheder, staten og mange flere får sat fuld fart på skovrejsningen i de kommende år,” siger borgmester Torben Hansen.

billede af mennesker der planter træer på en mark

"Der skal turbo på skovrejsningen"

Den nye skov vil over de næste 70 år binde 2000 tons drivhusgasser.

”Træer er et af naturens bedste redskaber til at lagre CO2 og begrænse klimaforandringer og temperaturstigninger. Derfor er vi rigtig glade for at Randers Kommune har taget initiativ til at rejse skov og for, at vi i dag kan komme ud og se den nye skov. Det er et vigtigt klimaredskab og vi skal have sat turbo på skovrejsningen i Danmark, så vi kan få mere skov, der er til gavn for klimaet og til glæde for de kommende generationer” siger Poul Erik Lauridsen, direktør i Klimaskovfonden.

Udover at skoven skal give en klimaeffekt, skal den også give naturen bedre vilkår. Derfor plantes der både egetræer, bøg og forskellige nåletræer samt skovbryn med blomstrende buske og træer. I skoven kommer også en lysning og en ny sø til den fredede løgfrø, som lever i nærheden af den nye skov, og som er tilbagegang i Danmark på grund mangel på levesteder.

Politikere ved flag med Klimaskovfondens logo

Skoven blev plantet i efteråret, og borgmester Torben Hansen, folketingsmedlem Camilla Fabricius og Poul Erik Lauridsen tog spaden i egen hånd og udskiftede nogle af de træer, der ikke var sprunget ud. Nye små egetræer kom i jorden og der blev vandet godt, selvom træerne, når de er små, faktisk kan klare sig noget tid uden vand. Som skovfolkene bemærkede: "Plant en pind, og du får et træ. Plant et træ og du får en pind".

lille træ med vandhul i baggrunden

Der er anlagt en ny sø i Klørupskov for at skabe nye levesteder for løgfrøen.

Vil du bidrage til klimahandling?

Vi rejser skov og genskaber natur i Danmark med garanti for klimaeffekten. Gennem bidrag til klimaprojekter kan du være med i Danmarks klimaindsats.