Gå til hovedindhold

Brakmark udenfor Roskilde bliver til skov

26.03.2024
foto af mark

En herlig skov med stor variation og rigt dyreliv. Det er den drøm, som en familie udenfor Roskilde nu kan gøre til virkelig med støtte fra Klimaskovfonden. I næste måned plantes den nye skov på tidligere brakmark.

Om få uger kan Kasper Larsen spejde ud over sin nye skov, der plantes med støtte fra Klimaskovfonden. Skoven er et led i klimaindsatsen, fordi den over tid vil optage mange hundrede tons CO2, men for familien er skoven en måde at få adgang til mere natur i hverdagen:

”Vi vil gerne have naturen tættere på, for vi bor et sted, hvor der ikke er meget natur i nærheden. Så vi besluttede at få plantet skov på vores mark” fortæller Kasper Larsen, der har boet på ejendommen mellem Gadstrup og Roskilde i to år med sin familie. 

Den 5 hektar store brakmark, der hører til ejendommen, bliver om få uger plantet til med 21550 træer. Der plantes 18 forskellige træarter, herunder en stor andel af egetræer, skovfyr og lærk, men også en del birk, fuglekirsebær, bævreasp og røn.  

”Vi drømmer om en herlig skov med en masse variation og et rigt dyreliv, og det får vi nu” siger Kasper Larsen, der glæder sig til at følge den nye skov vokse op. Han har ikke selv erfaring med skovrejsning, men tog fat i en skovkonsulent fra HedeDanmark.

Hjælp fra skovkonsulent

”Vi har fået hjælp både til ansøgningen om støtte fra Klimaskovfonden og planlægning af projektet, og det er også dem, der står for at udføre selve projektet” siger Kasper Larsen. Om kort tid gøres jorden klar, der skal plantes træer og der skal sættes hegn op, så harer og rådyr ikke spiser de små nye træer. 

Klimaskovfonden, der giver op til 65.000 kroner per hektar i støtte til skovrejsningsprojekter på mere end 5 hektar, støtter lige nu 91 skovrejsningsprojekter over hele Danmark. Formålet er at rejse skove, der kan binde CO2, men skov er også med til at beskytte drikkevand og vandmiljø og skabe mere natur. 

”Når vi bruger naturens egne redskaber til at optage CO2, får vi en masse sidegevinster med. Der kommer mere natur, der kan understøtte biodiversiteten, og når man stopper med at gødske og sprøjte, er det også en gevinst for vandmiljøet og grundvandet. For ejeren har en skov naturligvis også stor herlighedsværdi, foruden glæden ved at kunne stille sin jord til rådighed for klimaindsatsen,” siger Poul Erik Lauridsen, direktør i Klimaskovfonden.

Klimaskovfonden finansierer skovrejsningsprojekterne gennem bidrag til klimaindsatsen fra virksomheder og private. 

Foto af areal, hvor der skal plantes træer