Gå til hovedindhold

Klimaskovfonden åbner ny ansøgningsrunde for klimaprojekter

12.10.2022
plante træer


Klimaskovfonden åbner nu for fondens anden ansøgningsrunde, hvor kirker, kommuner og private lodsejere kan søge støtte til at få rejst skov på deres jord eller udtaget den til lavbund.

Fremtidens klima har brug for at vi tager alle værktøjer i brug. Derfor åbner Klimaskovfonden nu for fondens anden ansøgningsrunde om støtte til projekter der reducerer CO2 gennem skovrejsning og udtagning af lavbundsjorde. 

I denne ansøgningsrunde har Klimaskovfonden udvalgt fire indsatsområder. Kirker kan som Danmarks tredjestørste jordbesidder søge støtte til skovrejsning på deres jorder, ligesom kommuner igen kan søge om støtte. Derudover kan lodsejere med vandvindingsjorder søge støtte til at rejse skov på deres jord og endelig kan private lodsejere, der har jorder med et højt kulstofindhold søge støtte til at få udtaget deres jorder af drift.

Nye metoder i spil 

Med ansøgningsrunden åbner Klimaskovfonden også for nye metoder til at sætte prisen på et klimaprojekt. Støtte gives nemlig efter en ”omvendt auktionsmodel”, hvor lodsejer selv skal komme med et bud på prisen for projektet på baggrund af de kriterier, som Klimaskovfonden har fastsat. Prisen og den forventede klimaeffekt giver tilsammen projektets omkostningseffektivitet, som er det, Klimaskovfonden vurderer projekternes potentiale ud fra. 

Derudover afprøver fonden i denne runde også en forenklet metode til lavbundsprojekter, hvor der ikke stilles samme krav til forundersøgelser, som ved større lavbundsprojekter. 

Udover CO2-bindingen vurderes projekter også på, i hvilket omfang der opnås synergieffekter med projektet, så der i projektet også bliver taget hensyn til drikkevandsområder, natur, biodiversitet og mulighed for at dyrke friluftsliv i den nye natur, der skabes med skovrejsning og udtagning af lavbundsjorde som metode i klimaindsatsen.

Følgende spor gælder i ansøgningsrunden

  1. Vandindvindingsjorder (pulje 10,0 mio. kr.): støtte til skovrejsning, hvor driftsformålet udover klima er beskyttelse af grundvands- og drikkevandsressourcer. Støtte fra Klimaskovfonden kan kombineres med støtte fra nogle vandselskaber. Krav til projektarealet er min. 5 ha.

  2. Kirkernes jorder (pulje 7,5 mio. kr.): støtte til projekter med skovrejsning på jorder der ejes af kirker. Krav til projektarealet er min. 2 ha.

  3. Kommunale jorder (pulje 7,5 mio. kr.): støtte til projekter med skovrejsning, på kommunale jorder. Krav til projektarealet er min. 2 ha.

  4. Demonstrationsprojekter for små lavbundsprojekter på private jorder (pulje 3,5 mio. kr.) på op til 10 ha (> 12 % kulstofindhold), hvor der afprøves en metode til en forenklet udtagningsproces, herunder ny metode for klimaberegning og projektforberedelse på små lavbundsprojekter. Større projekter kan søges, men har andenprioritet.

Ansøg om et projekt

Ansøgning til Klimaskovfonden sker elektronisk via link fra hjemmesiden. Her kan du også finde vejledning, beregningsmodeller og hjælp til ansøgningsprocessen. Ansøgningsrunden er åben fra 12. oktober til 15. december 2022 og i den periode skal ansøgere udfylde en standardansøgning. Herefter gives foreløbigt tilsagn (eller afslag) og derefter kan projektet planlægges i detaljer. 

træer der vokser op at stakke med mønter

Bidrag til den danske klimaindsats

Alle kan bidrage til de danske klimamål gennem fonden, f.eks. kan du give et bidrag eller søge om midler til at etablere et klimaprojekt på din jord.

Giv et bidrag til klimaindsatsen

Giv et bidrag til den danske klimaindsats via Klimaskovfonden og vær med til at rejse skov og skabe natur i Danmark

Ansøg om klimaprojekt

Ansøg om midler til at etablere skov eller udtage lavbundsjord på din jord.

Nyheder fra Klimaskovfonden