Gå til hovedindhold

Ambition: Vi vil plante et træ pr. dansker inden to år

19.10.2023
små billeder af 100 mennesker

Skov er et vigtigt klimaredskab, og Klimaskovfonden vil nu sætte fuld fart på skovrejsningen i Danmark med en ambition om at plante helt præcist 5.932.654 træer i Danmark - et træ pr. dansker - som et led i klimaindsatsen. Og danskerne skal hjælpe til med at nå målet.

Træer er et af naturens bedste redskaber til at opfange CO2 og begrænse klimaforandringer. Derfor vil Klimaskovfonden sætte turbo på skovrejsningen i Danmark, så nye skove kan bidrage til målet om at nedbringe Danmarks CO2-udledning. Fonden vil helt konkret plante et træ pr. dansker - knapt 6 millioner træer hurtigst muligt – og senest inden udgangen af 2025.  

Men målet om et træ pr. dansker kan kun nås, hvis danskerne hjælper til med at rejse mere skov i Danmark. Og det kan man gøre ved at give bidrag på 25 kroner pr. træ til Klimaskovfonden.

”I Klimaskovfonden er vi klar og er allerede i gang med at plante skov over hele Danmark. Ambitionen er, at vi ved fælles hjælp kan rejse midler til at få plantet endnu mere skov. Helt konkret har vi en ambition om at plante et træ pr. dansker, så hurtigt som muligt, og det mål vil vi gerne engagere alle danskere i,” siger Kirsten Brosbøl, forperson i Klimaskovfonden.

Spade der planter lille egetræ

Klimahandling for alle: plant dit træ 

Fonden har gjort det nemt for alle at være med til at plante skov. Man kan nemlig give bidrag til et eller flere træer på fondens hjemmeside. Klimaskovfonden sikrer, at træerne bliver plantet et af de steder i Danmark, som landmænd, kommuner og kirker stiller til rådighed i klimaindsatsen i samarbejde med Klimaskovfonden.

”Mange danskere vil gerne handle: de har brug for at gøre noget ved klimaproblemerne, udover det man kan gøre derhjemme. Og her kan alle være med; hvis alle bare bidrager med et træ, så vil det få det en stor effekt,” siger Kirsten Brosbøl.

Kirsten Brosbøl understreger, at bidrag til at rejse nye skove ikke skal stå i stedet for klimavenlig adfærd, men som et supplement, hvor danskerne i fællesskab kan gøre endnu mere for klimaet:

”Klimasituationen er ikke sådan, at man bare kan donere et beløb til skovrejsning og så undlade at ændre sine vaner i en klimavenlig retning. Det er en mulighed for at gøre noget ekstra udover alle de andre små vaner og handlinger i hverdagen, der skal mindske CO2-aftrykket og bremse klimaforandringerne.” siger hun.

Klimaskovfonden har lige nu gang i projekter på 72 arealer og har indtil videre plantet 216.000 træer.

Ny skov med klimaeffekt - og meget mere

Fonden er nedsat af Folketinget og har blandt andet fået til opgave at indsamle midler fra private og virksomheder, så det kan lade sig gøre at rejse mere skov i Danmark. Og udover dokumenteret klimaeffekt er mere skov også til glæde for danskerne:

”Når vi bruger naturens egne metoder til at mindske CO2, kan vi samtidig glæde os over mere plads til natur og biodiversitet, nye muligheder for friluftsliv og beskyttelse af vores drikkevand. Mere skov i Danmark bliver på rigtig mange måder til glæde for de kommende generationer,” siger Kirsten Brosbøl.

Klimaskovfonden køber ikke arealerne, hvor der rejses skov, men giver støtte til skovrejsning hos private lodsejere, kommuner eller kirker, der stiller deres jord til rådighed i klimaindsatsen. Skovene skal være robuste med mange forskellige lags træer og fredsskovpligt skal sikre, at skoven binder CO2 mange år ud i fremtiden.

Fakta: regnestykket bag ambitionen

Et træ koster 25 kroner. For et bidrag til 10 træer på 250 kroner kan Klimaskovfonden rejse ca. 29 kvadratmeter skov, der over tid vil optage 1 ton CO2.

5,9 millioner træer kan ifølge Klimaskovfondens standard ”Bidrag til den danske klimaindsats gennem skovrejsning” dække ca. 1475 hektar. Det vil som minimum betyde en reduktion på 510.000 tons CO2, når skoven vokser op.

Klimaskovfonden er den eneste danske aktør på feltet, der har udviklet en standard, der giver bidragydere garanti for at klimaeffekten indfinder sig.

Dokumentation og beregningsmetoder findes her: www.klimaskovfonden.dk/dokumentation