Gå til hovedindhold

Ny klimaskov skal sikre grundvandet i Viborg for de kommende generationer

27.12.2023
Billede af mand på en mark med sne

Energi Viborg Vand har opkøbt et gammelt landbrug og vil plante skov, hvor der i dag er mark. Både for at sikre grundvandet, så der er rent drikkevand til fremtidige generationer og for at optage CO2.

Tranemose Skov kommer til at vokse til næste år. Energi Viborg Vand har opkøbt et gammelt landbrug i forlængelse af skoven, og har med støtte fra Klimaskovfonden sat sig for at omdanne de tilhørende knap syv hektar jord til skov. 

”Som vandforsyning er vores primære interesse i at plante skov at sikre grundvandet. Det er kun godt, at der følger en masse andre gode ting med – øget biodiversitet, mindre kvælstofudledning, mindre CO2 og mulighed for at komme ud at nyde skoven – men for os er det vigtigste grundvandet,” siger Flemming Hermann, der er Chef for Energi Viborg Vand.

Han forklarer også, at Energi Viborg Vand er en kommunalt ejet virksomhed, og at det også er en del af Viborg Kommunes ambitioner at være en aktiv del af den grønne omstilling, hvori skovrejsning er en del af indsatsen. 

Lige præcis skovrejsning er godt, hvis man vil beskytte grundvandet, da man ikke må sprøjte og gødske i skove med støtte fra Klimaskovfonden. 

 

En større CO2-besparelse

Den nye skov bliver en såkaldt klimaskov, hvor en række standarder skal opfyldes. Eksempelvis skal skoven være fredskov og må altså ikke fjernes igen. Samtidig vil skoven blive fulgt nøje, så man kan sikre, at den binder den beregnede mængde CO2. 

Ifølge Klimaskovfondens beregninger vil klimaskoven lidt nord for Viborg binde mindst 1.624 tons CO2 i løbet af de første 60 år.

”Det gavner naturligvis klimaet at plante skov, men det giver også naturen mere plads og styrker biodiversiteten, samtidig med, at der bliver mulighed for friluftsaktiviteter i skovene. Når man rejser skov, må der ikke sprøjtes og gødskes og det beskytter vores grundvand. Derfor prioriterer vi at rejse skov på områder, hvor der er drikkevandsboringer, der skal beskyttes,” siger Poul Erik Lauridsen, direktør i Klimaskovfonden.

billede af man på mark med sne

Et led i en plan for at beskytte viborgensernes drikkevand

Det nye stykke skov vil blive tilplantet med en blanding af forskellige løvtræer, da de ifølge vandchefen er bedst for grundvandet. Men derudover er skovstykket kun første led i en langt større plan om at skabe skov og udfase intensivt landbrug over grundvandet i Viborg: 

”Vi har store ambitioner i Energi Viborg Vand. Allerede tilbage i 00’erne, var vi rimelig fremsynede og købte 100 hektar jord herude og rejste skov. Men grundvandsområdet her er 600 hektar stort, og vores ambition er, at vi vil gerne op at eje 80 procent af den jord,” siger Flemming Hermann og tilføjer: 

”Det koster os naturligvis penge at opkøbe jord på den her måde, men hvis det sikrer drikkevandet i de næste 1000 år, så kan man også sige, at afskrivningen er ret lang.”

Det var oprindeligt planen at plante skov på arealet i løbet af det netop overståede efterår, men da dette har været vådere end vanligt og frosten nu har sat ind, har det været nødvendigt at udskyde træplantningen til næste år. 

”Det kan faktisk være en fordel, for så kan vi nå at høste græs på arealet en ekstra gang, og derved fjerne noget af den næring, der er i jorden. Det lyder måske mærkeligt, men det giver træerne bedre betingelser, fordi der så vil vokse mindre ukrudt,” forklarer Flemming Hermann.

Ud over træer, der skal plantes, vil der også blive etableret stier, ligesom forsyningsselskabet vil samarbejde med Viborg Kommune om eventuelt at etablere en parkeringsplads for at gøre skoven så let tilgængelig som mulig.