Gå til hovedindhold

Bidrag til skov handler mere om samfundsansvar end CO2

13.05.2024
Jeppe Blak-Lunddahl

Bygherrerådgivningsvirksomheden emcon a/s har givet et bidrag til et af Klimaskovfondens skovrejsningsprojekter. Det handler om samfundsansvar og om at handle på fortællingen om, at hvis vi alle gør lidt, får det en stor effekt.

En virksomhed, der rådgiver byggebranchen, emcon a/s i Lyngby nord for København, har finansieret en del af en ny skov ved Sakskøbing på Lolland. Skoven de støtter er plantet på kommunens jord og skoven vil udover at optage CO2 blive en del af et beskæftigelsestilbud for socialt udsatte borgere. Og netop den dimension er vigtig for emcon a/s. 

”Vores bidrag til klimaindsatsen handler om vores samfundsansvar. Vi synes, vi har en god forretning, så vi vil gerne bidrage til noget større. Vi har generelt sat bæredygtighed på dagsordenen og har fokus på det gode i mennesket, og vi er glade for, at det klimaprojekt vi støtter, også har en social dimension. Det er vigtigt for os at det er bredere end klima” fortæller Jeppe Blak-Lunddahl, administrerende direktør i Emcon. 

Jeppe Blak-Lunddahl

Jeppe Blak-Lunddahl

adm. direktør emcon a/s

Vores bidrag til klimaindsatsen handler om vores samfundsansvar. Vi synes, vi har en god forretning, så vi vil gerne bidrage til noget større.

guldborgsund saxenhøj

CO2-aftryk som målestok for bidrag til skov

For at lande på et bidrag til at rejse klimaskov har emcon A/S udregnet deres CO2-aftryk i scope 1,2 og 3 og deres bidrag til skovrejsning, vil over tid optage samme mængde CO2. Skovrejsningens CO2-optag sker over mange år, så ifølge Jeppe Blak-Lunddahl har beregningen mest været for at have en målestok, der gav mening.

”Som rådgivere i byggebranchen ved vi godt, at den udledning vi selv er indirekte årsag til, er langt mindre end det, vi selv kommer i berøring med i forhold til vores rådgivning. Alligevel giver det mening at gøre noget. Hvis vi alle sammen gør bare en lille smule, får det til sammen en stor betydning,” siger Jeppe Blak-Lunddahl.

Bidraget til skovrejsning handler netop om klimahandling som samfundsansvar og ikke om at kunne indregne CO2-reduktionen i sit klimaregnskab. Og så medvirker det til at sprede den gode historie om, at man selv kan gøre noget, og signalere en fælles holdning til handling overfor de 30 medarbejdere:

”Jeg er overbevist om, at det er vigtigt vi gør noget selv. Det er et konkret afsæt for medarbejderne og med til at skabe en fælles forståelse og holdning til, hvad man kan gøre for klima og miljø. Vi lærer af det og kan bringe det videre ud i vores arbejde” siger Jeppe Blak-Lunddahl. 

Mere om emcon a/s og Saxenhøj

emcon a/s holder til i Lyngby og har 30 medarbejdere, primært ingeniører og arkitekter. De har I mere end 50 år rådgivet byggebranchen i alle faser af byggerier og kunderne tæller derfor både bygherrer, lejere og investorer. 

Skoven, som emcon a/s har givet bidrag til, er i alt 15,5 ha og vil over 66-70 år optage mindst 4400 tons CO2.  

emcon a/s har finansieret 155 tons CO2-reduktion. Arealet har hidtil været økologisk dyrket landbrugsjord med områder af beskyttet §3-natur, herunder søer, der bevares i den nye skov. Der er samtidig etableret ca. 5 ha lysåben græsningsskov og 5 ha lysåbent naturareal ved Den økologiske Besøgsgård Saxenhøj, der er en del af Guldborgsund Handicaps beskæftigelsestilbud.