Gå til hovedindhold

I 20 år blev der dyrket majs på markerne: ”Nu giver vi jorden lidt fred”

04.01.2024
Projekter
foto af gummistøvler og lille grantræ

Asger Astrup Kristensen og Ene Saxild bor i det bakkede landskab ved Bryrup. Her er de med Klimaskovfondens hjælp ved at omdanne et gammelt landbrug til en lystejendom i skoven.

En dag bliver det en stor, flot skov. I dag er det en pløjemark med bittesmå kviste, der insisterende stikker op af jorden. 

Det kan være svært at forestille sig, at den nye klimaskov ved det nedlagte landbrug Asgård nær Bryrup, om en kort årrække vil opsamle CO2, styrke biodiversiteten og give nye naturoplevelser. 

De små fyrretræer, egetræer og bøgetræer er lige blevet plantet et par uger inden jul. 

”Det har været majsmarker de seneste 20 år. I mange år har jorden været forpagtet ud. Der er 30 hektar, og i gamle dage har man kunnet brødføde en hel familie på sådan et stykke land. Det kan man ikke i dag. Det er også nærringsfattig jord, så det har været dårlige marker,” fortæller Ene Saxild. 

”Nu giver vi jorden lidt fred,” tilføjer Asger Astrup Kristensen, der selv er landskabsingeniør, mens Ene Saxild er speciallærer. 

 

Ifølge Klimaskovfondens beregninger vil klimaskoven ved Bryrup binde mindst 1.916 tons CO2 i løbet af de første 60 år.

 

”Det gavner selvfølgelig klimaet at plante skov, men det giver også naturen bedre plads og styrker biodiversiteten, samtidig med at der bliver mulighed for friluftsaktiviteter i skovene. Når man rejser skov, må der samtidig ikke sprøjtes og gødskes, og det beskytter vores grundvand,” siger Poul Erik Lauridsen, direktør i Klimaskovfonden.

foto af lodsejere på arealet

Herlighed og naturbeskyttelse

Asger Astrup Kristensen og Ene Saxild bor på ejendommen med deres to døtre og otte islandske heste. Derfor er hele det store projekt med at skabe skov på store dele af jorden også et spørgsmål om herlighedsværdi. Der skal skabes nye ridestier, men der skal også etableres vildtpassager, så områdets mange krondyr vender tilbage. 

Skoven bliver til stykke for stykke – for tre år siden plantede de det første stykke til. 

Nu er så de næste 6,5 hektar blevet plantet til med en blanding af hjemhørende træer i et projekt skabt med støtte fra Klimaskovfonden. 

”Det er da dejligt at kunne bidrage lidt til klimaindsatsen, men for os handler det i høj grad også om at passe på naturen omkring os,” siger Asger Astrup Kristensen, mens han står midt i sin helt nye skov. 

foto af lodsejere på arealet