Gå til hovedindhold

Nyheder

26.04.2023 Nyhed
Pige går på boardwalk i våd skov

Klimaskove vil give danskerne nye rekreative områder, for selv nye skove, der plantes for at få en klimagevinst, kan have stor rekreativ værdi. Derfor lægger Klimaskovfonden vægt på befolkningens friluftsliv i klimaprojekterne og giver projektejere inspiration til at skabe spændende rekreative områder.

21.04.2023 Nyhed
Skov plantes på mark

Kirkerne kan bidrage til den grønne omstilling ved at stille jord til rådighed for skovrejsning. Det gavner både klimaet, biodiversitet og miljø og kan blive nyt naturligt samlingspunkt i lokalsamfundet. Kirker kan søge støtte til skovrejsning fra Klimaskovfonden.

18.04.2023 Nyhed
egeskov

En foreløbig optælling af diversiteten i de første syv projektarealer under Klimaskovfonden viser, at der i gennemsnit plantes 21 forskellige træ- og buskarter i de nye skove. Mest populært er egetræet, der ligger øverst med 53.200 nyplantede træer.

11.04.2023 Nyhed
Biodiversitet lavbund

En kortlægning af kommunernes klimamål gennem DK2020 viser, at cirka to ud af tre kommuner har sat konkrete mål for skovrejsning og lavbundsudtag. Det er positivt, lyder det fra Klimaskovfonden, for kommunerne har en vigtig rolle i at realisere arealbaserede klimaprojekter.

02.03.2023 Nyhed

Mange taler om kulstofrige lavbundsjorder og deres betydning for klimaet. Men hvad går det ud på og hvorfor er de så interessante? Hvorfor står lavbundsjorder for så stor en andel af CO2-udledningen og hvordan kan de samtidig være en klimaløsning, hvis de tages ud af landbrugsdrift?
Vores lavbundsekspert Mikael Kirkebæk tegner og fortæller.

01.03.2023 Nyhed

Alle der fortæller om deres grønne initiativer er med til at inspirere andre og til at hæve barren for virksomheders klimatiltag. Men hvordan kommunikerer man om grønne indsatser uden at blive beskyldt for greenwashing? Klimaskovfonden håber, at en guide til markedsføring, der er forhåndsgodkendt hos Forbrugerombudsmanden, kan hjælpe bidragydere til præcis og konkret kommunikation.

01.03.2023 Nyhed

Skove der plantes for at mindske CO2, skal fortsætte med at optage og lagre CO2 langt ud i fremtiden. I Danmark er vi godt hjulpet af den danske fredskovspligt, der ikke betyder, at skoven ikke må betrædes eller at træerne må fældes, men at der skal være skov på arealet i al fremtid. Vi bliver klogere på begreberne permanens og fredskov i skovrejsning og kigger nærmere på, hvorfor det er vigtigt i Klimaskovfondens skovrejsningsprojekter.

Modtag vores nyhedsbrev og følg med

Følg med i vores projekter rundt om i landet, hold øje med åbne ansøgningsrunder og hør de gode historier. om klimahandling.

Nyt i din indbakke?

Vi sender nyhedsbrevet ud en gang om måneden og du kan altid afmelde dig igen.