Gå til hovedindhold

Virksomhedscases

tog skinner

Vi skaber mulighed for at din virksomhed kan bidrage med en fast pris per CO2-enhed til den danske klimaindsats, certificeret efter Klimaskovfondens standard for bidrag til den danske klimaindsats gennem skovrejsning og samtidig engagere jeres medarbejdere, interessenter og kunder.

Vi kan for eksempel facilitere samarbejde mellem virksomheder og lodsejere, så I som virksomhed kan give bidrag til et bestemt geografisk område, og dermed både besøge og fremvise den skov I har bidraget til at rejse.

I kan få inspiration fra vores virksomhedscases nedenfor.

Fra venstre: Mikkel Smed (S), borgmester i Vordingborg, Kirsten Brosbøl, Bestyrelsesformand i Klimaskovfonden, Trine Bramsen (S), Transportminister og minister for ligestilling og Flemming Jensen, Adm. direktør i DSB

55% over budget i 2022!

DSB indgik medio 2022 som den første virksomhed samarbejde med Klimaskovfonden. Aftalen gik ud på at rejse flere skove i det landskab, som DSB hver dag kører kunderne rundt i.

DSB knyttede samarbejdet til erhvervskundesegmentet og gav, i en kampagneperiode i 2022, et bidrag til Klimaskovfonden for hver solgt erhvervsrejse *.

Aftalen omfatter foreløbigt projekter på banenære arealer i Vordingborg og Ishøj kommuner. Og flere projekter kommer til efterhånden som kampagnen gøres op.

”Vi ved, at det er et tema, der betyder noget for virksomhederne. Derfor er det et godt sted at begynde. Det kræver en øget bevidsthed at ændre vaner, og den rejse er mange virksomheder på. Det vil vi gerne være med at gøre lettere, så vi kan nå målet om at være mere CO2-neutrale,” siger Adm. Direktør i DSB, Flemming Jensen.

Erhvervskunderne har taget godt imod initiativet, og Erhvervschef Tayfun Atik tilskriver samarbejdet med Klimaskovfonden som ét af flere initiativer i 2022, der har bidraget til den flotte vækst på erhvervsrejser hos DSB.

*Bidraget blev ydet for alle erhvervsrejser, der blev fortaget i DSB’s tog, og registreret fra DSB App, dsb.dk, Rejsekort Erhverv, samt Erhvervs- og Virksomhedskort.

Vil din virksomhed give bidrag?

Virksomheder kan bidrage til den danske klimaindsats og være med til at rejse ny skov med garanti for CO2-effekten. I kan også indgå et samarbejde med Klimaskovfonden om at gøre en ekstra indsats for klimaet.