Gå til hovedindhold
børn plante træer

Information om tilsagn til klimaprojekter

Her finder du de informationer, du skal bruge, når du har fået tilsagn fra Klimaskovfonden til et projekt. Oplysninger og skabeloner kan variere mellem ansøgningsrunderne, så du skal gå videre til den ansøgningsrunde, hvor du fik tilsagn.

Ansøgningsrunde 2 - efterår 2022

Fik du tilsagn i ansøgningsrunde 2 - efterår 2022 kan du finde nyttige dokumenter og vigtige oplysninger, samt skabelonen du skal bruge til den endelige ansøgning. Ansøgningsrunden var åben fra 12. oktober til 15. december 2022 og tilsagn blev offentliggjort i marts 2023.

Information og materialer ansøgningsrunde 2

Vi har samlet informationer og alle de dokumenter, du skal bruge, når du har fået tilsagn i ansøgningsrunde 2. Siden opdateres løbende med nye informationer på baggrund af henvendelser fra støttemodtagere.

Efterårsskov

Ansøgningsrunde 1 - forår 2022

Fik du tilsagn til et projekt i Klimaskovfondens første ansøgningsrunde, hvor kommuner kunne søge støtte til demonstrationsprojekter kan du finde oplysninger her.

Information og materialer ansøgningsrunde 1

Vi har samlet alt det der er værd at vide og de materialer, der skal bruges i ansøgningsrunde 1 - forår 2022. Her på siden finder du nyttige informationer, dokumenter og materialer.

Blandede træarter

Ansøgningsrunde 2 - efterår 2022

OBS i forbindelse med projektbeskrivelse: 

Vær opmærksom på, at den formular du skal bruge, FORMS-udfyldelsesfunktionen (skovrejsning), ikke automatisk gemmer de informationer, du indtaster, til næste gang du åbner formularen. Vi modtager dog dine uploadede filer i takt med du sender dem. Vi anbefaler, at du i stedet for FORMS-løsningen anvender dette Excel-dokument, som du kan downloade og gemme på egen PC, indtil du er helt færdig med udfyldelsen – herefter indsendes den til klimaprojekter@klimaskovfonden.dk . Filer uploades også fra Excel-løsningen.

Download skabelon i Excel 

 

Information om grundbetaling 2023

Hvis du søger om grundbetaling (landbrugsstøtte) fra Landbrugsstyrelsen til arealer, hvor du har fået tilsagn om støtte fra Klimaskovfonden, skal du i fællesskemaet bruge afgrødekode 566 for skovrejsning og 567 for lavbundsprojekter. Du skal også vedlægge dokumentation for tilsagn fra os, dvs. enten det foreløbige tilsagnsbrev eller det endelige tilsagnsbrev. I vejledningen til grundbetalingen kan du læse om det i afsnit 6.14.3.

 

Information om momsforhold

Hvis du har modtaget et tilsagn fra os til et skovrejsnings-/lavbundsprojekt, er der i tilsagnsbrevet angivet et støttebeløb eksklusiv moms. Dette betyder, at Klimaskovfonden vil udbetale dette beløb tillagt 25 % i moms. Det vil for støttemodtageren (tilsagnshaver) være en salgsmoms, idet Klimaskovfonden køber CO2-enheder hos tilsagnshaver til videresalg. Momsbeløbet skal derfor afregnes med SKAT af støttemodtager. Eftersom alle støttebeløb er over 50.000 kr., er det et krav, at man som tilsagnshaver bliver momsregistreret, hvis man ikke i forvejen er det. Dette giver bl.a. mulighed for støttemodtager til at afløfte købsmoms på fakturaer f.eks. ifm. projektets realisering. Der kan også opnås momsfradrag på relevante indkøb, der foretages før momsregistreringen er på plads.

Vi skal derfor opfordre til, hvis man ikke i forvejen er momsregistreret at gøre dette i den nærmeste fremtid.

Læs mere om momsregistrering hos SKAT (klik her) og i Virksomhedsguiden (klik her) 

 

Dokumenter i forbindelse med tilsagn 

 

 

 

Dokumenter fra ansøgningsprocessen:

 

Vejledning til ansøgere (pdf) 

Bilag 1: Klimaskovfondens standard for bidrag til den danske klimaindsats gennem skovrejsning 

Bilag 2: Klimaskovfondens rammer og retningslinjer for skovrejsning 

Bilag 3: Vejledning til MiljøGIS Skovrejsning og Lavbund 

Bilag 4: CO2-optag ved skovrejsning, Baggrund for beregningsmodel 

Bilag 5: Beregningsmodel for CO2 optag ved skovrejsning  (downloader Excel-fil)

Bilag 6: Vejledning til beregningsmodel for CO2 optag ved skovrejsning

Bilag 7: Krav til forundersøgelser ved større lavbundsprojekter

Bilag 8: Støttetilkendegivelse fra vandselskaber 

Bilag 9: Deklaration om skovrejsning 

Bilag 10: Deklaration om lysåbne arealer  

 

Demonstrationsprojekter - tilsagn forår 2022

24 kommuner har fået tilsagn til demonstrationsprojekter i ansøgningsrunde 1 - 2022. 

Notat- Klimaskovfondens tilgang til skovrejsning-træartsvalg

Projektbeskrivelse demonstrationsprojekter 

 

For at få udbetalt penge skal nedenstående anmodning sendes til Klimaskovfonden.

Retningslinjer for udbetaling af støtte (pdf)

Udbetalingsanmodning (word-dokument) 

 

Har du brug for logo til skiltning eller hjemmeside? 

Husk at fortælle, at dit projekt er støttet af Klimaskovfonden. 

Hent Klimaskovfondens logo i forskellige versioner og læs retningslinjer for brug 

Kontakt os gerne, når I planter træer eller ved andre begivenheder på projektarealet. Så hjælper vi med at fortælle den gode historie.